Obisk študentov logopedije

V četrtek, 1. 12. 2022, je v vrtcu potekal obisk študentk 1. letnika magistrskega študija Logopedija in surdopedagogika s Pedagoške fakultete Ljubljana pod mentorstvom profesorice dr. Damjane Kogovšek.

Namen obiska je bila predstavitev vloge in načina dela logopedinje Alenke Vidmar v vrtcu, seznanitev s Preventivnim logopedskim programom VVZ Kekec Grosuplje, s sodelovanjem z vodstvom in svetovalno službo v vrtcu ter s sodelovanjem logopedinje z vzgojiteljicami znotraj inovacijskega projekta Iskanje novih načinov spodbujanja razvoja jezikovnih zmožnosti otrok v vrtcu. Projekt je bil nagrajen s Kumerdejevim priznanjem za inovacije na področju predšolske vzgoje leta 2012, katerega ideja v našem vrtcu živi in se razvija še danes.

Prispevek pripravila: Alenka Vidmar