Logopedinja

PODATKI ZA STIK

Naslov: Trubarjeva 15, Grosuplje

Mag. Alenka Vidmar, prof. defektologije; surdopedagog, logoped

Tel: 01 786 61 85

Email: alenka.vidmar@guest.arnes.si

Dosegljiva vsak delavnik od 6.30 do 14.30.

SVETOVALNA DELAVKA- LOGOPEDINJA

  • svetuje staršem v primeru zaskrbljenosti glede razvoja otrokovih govorno- jezikovnih sposobnosti ter aktivno vključuje starše v proces pomoči otroku z govorno-jezikovno motnjo,
  • svetuje vzgojiteljicam glede govorno-jezikovnega razvoja otrok,
  • odkriva in odpravlja govorne motnje,
  • izvaja preventivne preglede govorno-jezikovnih sposobnosti

Nikar ne odlašajte, ko ste zaskrbljeni! Pomembno je, da težave čim prej odkrijemo, ustrezno ukrepamo oz. smo pomirjeni, ko ugotovimo, da je z našim otrokom vse v redu.

LOGOPEDSKA POMOČ V LETU 2023/24

SPOŠTOVANI STARŠI!

V letih delovanja logopedske službe v VVZ Kekec Grosuplje smo izoblikovali Preventivni logopedski program, skozi katerega poskušamo v sodelovanju z vami zagotavljati spodbudno okolje za razvoj jezikovne zmožnosti vaših otrok. Izvajamo različne preventivne dejavnosti za spodbujanje razvoja jezikovne zmožnosti  in nudimo logopedsko pomoč otrokom s težavami v govorno-jezikovni komunikaciji.

Obveščam vas, da bomo z logopedskimi obravnavami nadaljevali v septembru 2023.

Preventivni logopedski pregledi otrok bodo potekali v enoti Kekec, Trubarjeva cesta 15 na željo staršev, po predhodnem dogovoru z logopedinjo po telefonu, elektronski pošti ali osebno.

Za informacije sem dosegljiva po telefonu 01/786 61 85 vsak delovnik med 7h in 14.30 uro ali po elektronski pošti alenka.vidmar@guest.arnes.si.

Nikar ne odlašajte, ko opazite težave pri vašem otroku. Če ste negotovi, poiščite strokovno pomoč logopeda!

Prijazno vas pozdravljam in se veselim sodelovanja z vami!

Logopedinja: Mag. Alenka Vidmar, prof.def.surdo-logo