Logopedinja

PODATKI ZA STIK

Naslov: Trubarjeva 15, Grosuplje

Alenka Vidmar, prof. defektologije; surdopedagog, logoped

Tel: 01 786 61 85

Email: alenka.vidmar@guest.arnes.si

Dosegljiva vsak delavnik od 6.30 do 14.30.

SVETOVALNA DELAVKA- LOGOPEDINJA

  • svetuje staršem v primeru zaskrbljenosti glede razvoja otrokovih govorno- jezikovnih sposobnosti ter aktivno vključuje starše v proces pomoči otroku z govorno-jezikovno motnjo,
  • svetuje vzgojiteljicam glede govorno-jezikovnega razvoja otrok,
  • odkriva in odpravlja govorne motnje,
  • izvaja preventivne preglede govorno-jezikovnih sposobnosti

Nikar ne odlašajte, ko ste zaskrbljeni! Pomembno je, da težave čim prej odkrijemo, ustrezno ukrepamo oz. smo pomirjeni, ko ugotovimo, da je z našim otrokom vse v redu.