Aktivno učenje v vrtcu

AKTIVNO UČENJE V VRTCU

V našem zavodu se zavedamo, da otroci ne morejo začeti kritično misliti sami od sebe. V stik morajo priti z informacijami, ki jih morajo obdelovati in preoblikovati. Prebiti se morajo skozi celoten proces kritične analize in kritičnega razmišljanja, refleksije, torej procesov, ki jim bodo pomagali pri orientaciji med spoznanji.

Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic imajo vsakoletna strokovna izobraževanja, na področju spodbujanja aktivnega učenja pri predšolskih otrocih. Seznanjajo se z uporabo različnih tehnik aktivnega učenja v vrtcu.

Pomembno je, da je že predšolski otrok aktivno vključen v pedagoški proces, ki mu to omogoča, zato je za strokovne delavce pomembno, da:

  • Organizirajo dovolj časa in možnosti za kritično razmišljanje.
  • Dovolijo otrokom abstraktno razmišljanje in so tudi sami kritični misleci.
  • So sposobni sprejemati različne ideje in stališča in znajo k temu vzpodbujati tudi otroke.
  • Omogočajo vključenost vseh otrok in vsakega ne glede na pravilnost odgovora.
  • Vzpodbujajo tveganje otrok in jim ob tem nudijo varnost.
  • Pozitivno vrednotijo otrokovo aktivnost.
  • Spoštujejo participacijo.
  • Otroke uspešno vodijo k razvoju kritičnega mišljenja s poznavanjem strategij, postavljanjem primernih vprašanj in poznavanjem drugih teoretskih osnov.
  • Nudijo otrokom spodbudno ozračje in okolje, kjer lahko samostojno izbirajo in sprejemajo odločitve.
  • V oddelku poskrbijo, da vlada ustrezna čustvena klima, v kateri se otroci počutijo varne, da lahko prepoznavajo probleme in preizkušajo rešitve ter pristope, ki jih vzpodbujajo k učenju.

Pri tem morajo biti vzgojitelji potrpežljivi, znati poslušati in otrokom nuditi podporo pri razvijanju njihovih lastnih idej. Proces učenja je bolj pomemben kot zgolj rezultati, za to pa si je potrebno vzeti dovolj časa in kakovostno načrtovati.