ZDRAVSTVENO HIGIENSKI REŽIM

ZDRAVSTVENO HIGIENSKI REŽIM

ORGANIZATORKA ZA PREHRANO IN ZDRAVSTVENO HIGIENSKI REŽIM:

Branka Strah, dipl. sanit. ing.

Telefon: 01/ 786 61 87