Metodologija korak za korakom

METODOLOGIJA KORAK ZA KORAKOM

Korak za korakom je iniciativa, ki deluje v okviru razvojno-raziskovalnega centra na Pedagoškem inštitutu. Ima velike zasluge pri posodabljanju predšolske vzgoje v Sloveniji. Spodbuja demokratične procese v vzgoji in izobraževanju ter kulturo demokracije v širšem kontekstu. Njeno poslanstvo je zagotavljanje enakih možnosti za vse otroke ter spreminjanje in zagotavljanje kakovostnega vzgojno izobraževalnega procesa. Namenjena je otrokom, staršem in širši skupnosti.

Danes pod pojmom metodologija Korak za korakom razumemo principe, strategije in konkretne načine uresničevanja ciljev v procesu vzgoje in izobraževanja, ki so osredotočeni na otroke z namenom:

● zagotavljanja visoko kakovostne vzgoje in izobraževanja za otroke od rojstva do 10. leta starosti,

● izvajanja na otroka osredinjenega učenja in poučevanja,

● spoštovanja različnosti z vključevanjem inkluzivnih praks,

● večjega vključevanja družin in skupnosti v proces učenja,

● spreminjanja vloge strokovnih delavcev kot moderatorjev, povezovalcev v učnem procesu.

PEDAGOŠKA PODROČJA KAKOVOSTI ISSA

V našem vrtcu že več kot 20 let postopoma in sistematično uvajamo elemente metodologije Korak za korakom v vzgojno-izobraževalno delo. Vodilo so nam pedagoška področja kakovosti ISSA (International Step by Step Association), ki odražajo ključna področja kakovostne pedagoške prakse in so razdeljena na sedem področij:

 1. Interakcije
 2. Družina in skupnost,
 3. Inkluzija, različnost in demokratične vrednote,
 4. Spremljanje, ocenjevanje, načrtovanje
 5. Strategije poučevanja
 6. Učno okolje
 7. Profesionalni razvoj

Skrbno načrtovano okolje vzpodbuja otroka, da raziskuje, se uči in ustvarja, hkrati pa reflektira lastno delo. Visok nivo znanja strokovnega tima o otrokovem razvoju zagotavlja kakovostno načrtovanje sredstev in pripomočkov za učenje.

OTROKOVO OKOLJE V ODDELKU JE OBLIKOVANO TAKO, DA OMOGOČA:

 • možnost izbire in participacijo otrok,
 • aktivno vključevanje staršev v dejavnosti vrtca,
 • uresničevanje individualizacije,
 • izgradnjo skupnosti, timske pristope.

Naloga pedagoga je, da omogoči najboljšo podporo vsakemu otroku pri njegovem razvoju, da oblikuje močno partnerstvo z družinami in skupnostjo ter je močan zagovornik kakovostnega izobraževanja za vse otroke. Izhajamo iz spoznanja, da ima družina največji vpliv na svoje otroke in da so prav starši primarni vzgojitelji. Starše spodbujamo, da pomagajo razvijati različne izkušnje za svoje otroke ter tako omogočamo, da ima otrok pomembno vlogo pri svojem razvoju.