Vpis/izpis otrok

VPIS OTROK V VRTEC

  • Vrtec vpisuje in sprejema otroke na podlagi prijav in prostih mest vse leto
  • Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost enega leta ko je dopolnil starost najmanj enajst mesecev.
  • Vrtec enkrat letno objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto, ki je objavljen na oglasnih deskah in v sredstvih javnega obveščanja.
  • Vlogo za vpis otroka v VVZ Kekec Grosuplje za novo šolsko leto se odda do marca tekočega leta.
  • Vlogo za vpis otroka oddajte na predpisanem obrazcu, ki ga dobite na upravi vrtca ali na spletni strani vrtca.
  • Če je v vrtec vpisanih več otrok, kot je prostih mest, odloča o sprejemu otrok Komisija za sprejem otrok v VVZ Kekec Grosuplje.

OBRAZEC:

PREHOD V DRUGO ENOTO/ODDELEK

Vrtec ima po 5. členu Pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih staršev in vrtca, pravico ob začetku novega šolskega organizacijsko preoblikovati sestavo oddelkov, kar lahko pomeni tudi prehod v drugo enoto ali oddelek, vendar mora o spremembah obvestiti starše do konca meseca junija (Zakon o vrtcih).

V mesecu maju bomo oblikovali oddelke za novo šolsko leto.

Starši lahko izrazite željo po premestitvi vašega otroka s pisno vlogo (ki jo dobite na spletni strani vrtca oziroma v oddelku vašega otroka).

7. člen Pravilnika o sprejemu otrok v VVZ Kekec Grosuplje navaja: “Otroci, ki so že sprejeti v vrtec in katerih starši oddajo pisno vlogo za premestitev otroka v drugo enoto vrtca, otrok pa ima ustrezno starost za strukturo oddelka, imajo prednost pred še ne sprejetimi otroci.

Pisna vloga mora biti vložena do konca februarja tekočega leta.”

Pisno vlogo oddajte tudi za otroka , ki ga še ne želite vključiti v osnovno šolo.

Vlogo za premestitev otroka lahko oddate po e-pošti, osebno vzgojiteljici v oddelku ali na upravo vrtca.

OBRAZEC:

IZPIS OTROK IZ VRTCA

Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca na podlagi izstopne izjave.

Odpovedni roki:

  • izstop zaradi zdravstvenih razlogov ob predložitvi zdravniškega potrdila – brez odpovednega roka,
  • prestop v drug vrtec – 14-dnevni odpovedni rok,
  • ostalo – 1-mesečni odpovedni rok.

Otroka je potrebno izpisati tudi, ko zaključi obiskovanje vrtca zaradi odhoda v osnovno šolo.

OBRAZEC: