Poročilo za šolsko leto 2022/23

Rdeča nit v šolskem letu 2022/2023 »PRIHODNOST JE MOJA«.

V programu Zdravje v vrtcu je letos sodelovalo 13 skupin iz štirih enot. 7 skupin je bilo nižje starostne stopnje (1 – 3 leta), 5 skupin višje starostne stopnje (3 – 6 let) in 1 mešana skupina.

Dejavnosti, ki so potekale v letošnjem letu:

* Praznovanje 70 let VVZ Kekec Grosuplje (ustvarjanje likovnih izdelkov, delavnice, dnevi odprtih vrat, prireditev in nastopi otrok in zaposlenih, obisk župana MO Grosuplje, ogled filma v kulturnem domu …).

* Raziskovanje svojih občutij in spoznavanje čustev (Kdaj se dobro počutim?, Kdaj nas je strah? …).

* Skrb za vsakodnevno gibanje in doživljanje ugodja ob gibalnih dejavnostih (jutranje gibalne minutke, gibalne in rajalne igre, pohod po planinski poti, pohod po Poti zdravja, Rožletov pohod, gibalni poligon, plezanje v plezalni šoli Grosuplje, …).

Pohod z družinskimi člani
Pohod po poti Zdravja

* Skrb za pozitivne medsebojne odnose, razvijanje prijateljstva, razumevanja, medsebojne pomoči, spoznavanje vrednot, …

* Izkustveno doživljanje pomladi v gozdu in v drugih naravnih okoljih.

* Skrb za higieno rok in zob (sodelovanje z ZD Grosuplje in obisk medicinskih sester).

Obisk medicinske sestre

* Izdelovanje didaktičnih igrač za spodbujanje govora in razvoj govoril (srečanje in delavnica za starše z logopedinjo Alenko Vidmar).

* Sodelovanje s PGD Grosuplje in vaja evakuacije.

Vaja evakuacije in obisk gasilcev

* Spoznavanje varnosti v prometu in prometnih znakov.

* Obeleževanje Tradicionalnega slovenskega zajtrka (obisk čebelarjev, izdelovanje prehranske piramide, zdrava prehrana, …).

* Obeleževanje svetovnega dneva zdravja (izdelava plakata za otroke, starše in ostale zaposlene).

Obisk kmetije
Molzemo kravo
Tržnica - mlekomat
Razvrščanje sadje - zelenjava
Razvrščanje hrane zdrava - nezdrava

* Obeleževanje svetovnega dneva hoje (Pastirčkov pohod po Poti Zdravja).

* Obeleževanje svetovnega dneva Zemlje (čistilne akcije, ločevanje odpadkov, spoznavanje in obisk ekoloških otokov, razstava likovnih izdelkov v knjižnici – EKO izdelki).

Svetovni dan Zemlje - tiskanje s prstki
Čistilna akcija - urejanje vrtička

* Sodelovanje v projektu« Hrana ni za tjavendan« (merjenje, tehtanje, beleženje odpadne hrane, izdelava plakatov, reciklirana kuharija, …).

Lepljenje sličic hrane in pogovor ob dejavnosti
Plakat sadje - zelenjava

* Praznovanje rojstnih dni brez sladkarij in hrane, priprava bezgovega soka, …

* Sprostitvene dejavnosti, razvijanje domišljije.

* Sodelovanje v programu Varno s Soncem.

* Obisk študentov logopedov (senzorna integracija).