Poslanstvo in vizija vrtca

Vzgojno varstveni zavod Kekec deluje kot javni vzgojno izobraževalni zavod, ki ga je ustanovila občina Grosuplje.

POSLANSTVO IN VIZIJA VRTCA

POSLANSTVO VRTCA

  • Z učenjem skozi igro RAZVIJAMO ustvarjalnost, radovednost, učljivost in individualnost posameznika, ki prispeva k boljšemu razvoju sodobne družbe.
  • Z negovanjem pozitivnih medsebojnih odnosov zaposlenih, otrok in staršev SPODBUJAMO odkritost, zaupanje, tolerantnost ter pozornost v komunikaciji.
  • S pozitivnimi in strokovnimi pristopi vseh zaposlenih KREPIMO otrokovo samopodobo, samozavest in samostojnost.
  • Z oblikovanjem ustreznih navad gibanja in bivanja na prostem PRISPEVAMO k ohranjanju zdravja.
  • Z vzgojo zdravega odnosa do okolja SKRBIMO za varčevanje z energijo, ohranjanje pitne vode, zmanjšanje onesnaženja, ohranjanje našega planeta in življenja na njem.

VIZIJA VRTCA

»Z ZNANJEM, POVEZOVANJEM IN MEDSEBOJNIM SPOŠTOVANJEM LJUDI IN OKOLJA ZAGOTAVLJATI VARNO IN SREČNO OTROŠTVO.«

VREDNOTE:

  • samostojnost kot vrednota, ki je osredotočena na otroka,
  • sodelovanje, ki otroka  uvaja v odnos do drugih,
  • učenje skozi igro, kot vrednota za vseživljenjsko učenje,
  • ohranjaje zdravja v skrbi za zdravje in gibanje.