Predstavitev enote Trobentica

PREDSTAVITEV ENOTE

PODATKI ZA STIK

Naslov: Velika Račna 43,
Grosuplje

1 oddelek, starost otrok od 2 let do vstopa v šolo

Tel: 051 247 622

Email: vrtec.kekec-trobentica@guest.arnes.si

Vodja enote: Breda Zupančič

Poslovni čas enote: od 6.00 do 16.00

OPIS ENOTE

Vrtec Trobentica domuje v prenovljeni stavbi PŠ Kopanj, na vzpetini, sredi dolenjskega Krasa. V starostno raznoliki skupini se otroci učijo drug od drugega. Ob podpori družin spoznavamo posebnosti svojega kraja, se med seboj povezujemo in sodelujemo. 

Sobivanje z učenci in učitelji tke nove prijateljske vezi. 

Telovadnica in lastno igrišče otrokom omogočata razvoj motorike in ustvarjalne igre, umeščenost stavbe v naravno okolje pa nudi odlična izhodišča za bivanje v naravi. 

Vsako zimo se podamo na orientacijski pohod z lučakmi po naši okolici.