IZJAVA O DOSTOPNOSTI

Izjava o dostopnosti glede skladnosti spletišča VVZ Kekec Grosuplje z zakonom ZDSMA

Izjava o dostopnosti se nanaša na spletno stran VVZ Kekec Grosuplje, ki se nahaja na spletnem naslovu www.vrtec-kekec.si.

V skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA, povezava: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?sop=2018-01-1351), se v VVZ Kekec Grosuplje, trudimo zagotoviti  dostopnost do spletišča vsem uporabnikom, zlasti tistim z različnimi oblikami oviranosti, saj se zavedamo, da ima vsak človek pravico do dostojnega, enakopravnega in neodvisnega življenja.

Z vtičnikom  UserWay Website Accessibility, stopnja WCAG 2.1 (Web Content Accesisibility Guidelines), ki je skladna s standardom SIST EN 301 549 V1.1.2, ki je zahtevan v ZDSMA, ki jih lahko uporabljajo osebe z različnimi oblikami oviranosti, uporabnikom omogočamo, da prikaz spletišča prilagodijo svojim potrebam.

Možnosti v meniju dostopnosti (omogočite ga tako, da pritisnete tabulator, ko se stran prvič naloži ali pa kliknete ikono menija, ki se prikaže spodaj v levem kotu strani):

 • sprememba kontrasta,
 • označitev povezav,
 • večje besedilo,
 • razmik besedila,
 • ustavi animacije,
 • skrij slike,
 • prijazno do disleksije,
 • kazalec,
 • zaslonski namigi,
 • višina vrstice,
 • poravnava besedila,
 • nasičenost

STOPNJA SKLADNOSTI

Dostopnost spletišča VVZ Kekec Grosuplje nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu je stran delno skladna z ZDSMA, saj nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti.

Primeri takih vsebin so:

 • skenirani dokumenti v obliki PDF zapisa,
 • programsko generirani dokumenti (npr. letna poročila),
 • organigrami,
 • videoposnetki, ki nimajo na voljo podnapisov,
 • vsebina v formatih, ki zahteva prenos in uporabo namenskih aplikacij.

OBVESTILA O PRIMERIH NESKLADNOSTI

Če želite prijaviti težave z dostopnostjo,  zasledite neskladnosti z zahtevami, imate kakršna koli vprašanja ali potrebujete pomoč, nas kontaktirajte in z veseljem vam bomo pomagali.

Kontaktirate nas lahko na:

Na obvestilo ali prošnjo bomo odgovorili v zakonsko določenem roku – v 8 dneh od prejema obvestila oziroma prošnje

IZVRŠILNI POSTOPEK

Nadzor nad izvajanjem ZDSMA javnega sektorja izvaja:

Ministrstvo za javno upravo
Uprava za informacijsko varnost
Inšpekcija za informacijsko družbo
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana
gp.mju@gov.si

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo.

PRIPRAVA IZJAVE O DOSTOPNOSTI:

Izjava je bila pripravljena 16. 4. 2023 na podlagi samoocene.
Posodobljeno: april 2023

Darja Zorec, ravnateljica