Vzgojiteljica za izvajanje dodatne strokovne pomoči

PODATKI ZA STIK

Naslov: Trubarjeva 15, Grosuplje

Suzana Bunderšek, univ. dipl. soc. ped.

Tel: 031 352 077

 

Dosegljiva vsak delavnik med 6.30 in 14.30

Petra Kuplenk, mag. prof. spec. in reh. ped.

Tel: 01 786 61 84

Email: petra.kuplenk@guest.arnes.si

Dosegljiva vsak delavnik med 6.30 in 14.30

VZGOJITELJICA ZA IZVAJANJE DODATNE STROKOVNE POMOČI – SOCIALNA PEDAGOGINJA

izvaja dodatno strokovno pomoč za otroke s posebnimi potrebami, ki so vključeni v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo in so vključeni v naš vrtec.

Mobilno delo, ki ga glede na potrebe izvaja v vseh enotah vrtca, poteka po specialno-pedagoških metodah in oblikah dela (individualne obravnave, aktivnosti v skupini), prilagojenih individualnim potrebam otroka in po programu za predšolske otroke (Kurikulum za vrtce, Navodila h kurikulu za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno pomočjo, Smernice za delo v oddelkih za predšolske otroke z motnjami avtističnega spektra – MAS).

Delo temelji na ugotavljanju in podpori otrokovih močnih področij ter na razvijanju in krepitvi šibkih področij, kjer se kažejo težave. Pri svojem delu sodeluje s starši, z vzgojiteljicami, s pomočnicami vzgojiteljic in s spremljevalci otrok s posebnimi potrebami. Svetuje staršem, ki se na poti odraščanja svojega otroka znajdejo pred težavo ali vprašanjem, na katerega sami ne zmorejo odgovoriti.