Svetovalna delavka

PODATKI ZA STIK

Naslov: Trubarjeva 15, Grosuplje

Petra Prevec, univ. dipl. soc. ped

Tel: 01 786 61 96

Email: petra.prevec@guest.arnes.si

Dosegljiva vsak delavnik med 6.30 in 14.30

SVETOVALNA DELAVKA

staršem svetuje na podlagi dogovora in zaupnosti podatkov v dobro otroka in njegove družine. Z njo se vedno lahko pogovorite, kadar potrebujete svetovanje in pomoč:

  • ob vstopu in uvajanju otroka v vrtec, pri prehajanju iz ene skupine v drugo in tudi pri prehodu v drug vrtec,
  • pri vstopu otroka v šolo oziroma pri odločanju o odlogu všolanja,
  • ob kritičnih situacijah in prelomnih dogodkih v življenju družine (rojstvo sorojencev, selitev, razveza, smrt, zdravstvene težave otroka, odvisnost, socialno-ekonomske in druge stiske, s katerimi se srečujete kot starši …),
  • o vzgoji vaših otrok in o samem razvoju otroka,
  • pri razumevanju in odpravljanju otrokovih razvojnih, čustvenih in vedenjskih težav ter stisk (npr. težave pri spanju in bioritmu, hranjenju močenju postelje, težave z odvajanjem blata, različni strahovi, odklanjanje vrtca, težave pri vključevanju v skupino, nemirnost ali težave s pozornostjo in koncentracijo, agresivno vedenje in druge oblike odstopajočega in nesprejemljivega vedenja),
  • o možni dodatni strokovni pomoči otroku s posebnimi potrebami, o prilagoditvah, ki jih otrok potrebuje na nivoju vrtca, oddelka ali neposrednega dela z otrokom,
  • pri spodbujanju potencialno nadarjenega