Kontakt

VODSTVO VRTCA

RAVNATELJICA:

Darja Zorec, dipl. vzg.

Telefon: 01/ 786 61 81

POMOČNICA RAVNATELJICE:

Breda Zupančič, mag.prof.zgod.učenja

Telefon: 01/ 786 61 82

POMOČNICA RAVNATELJICE:

Metka Kadunc, dipl.vzg.

Telefon: 01/ 786 61 93