VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (DPO) v VVZ Kekec Grosuplje, Trubarjeva 15, Grosuplje, imenovana skladno  s Splošno uredbo (EU) 2016/679 o varstvu podatkov (GDPR), je

Breda Zupančič

breda.zupancic1@guest.arnes.si

Osebni podatki se bodo hranili skladno s pozitivno zakonodajo (osebni podatki, ki se hranijo trajno oziroma so del arhivskega gradiva), oziroma do izpolnitve namena obdelave oziroma do preklica privolitve.