PREDSTAVITEV PROGRAMOV

PROGRAMI

V Vzgojno varstvenem zavodu Kekec izvajamo dnevni program, ki ga oblikujemo v skladu s sprejetim nacionalnim programom za predšolske otroke – Kurikulum za vrtce

Otrokom nudimo razne obogatitvene in dodatne dejavnosti. Vključeni pa smo v različne projekte.

Zagotavljamo vključevanje otrok s posebnimi potrebami.  Zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami temelji na celostnem razvojnem pristopu, pri čemer so nam v pomoč logopedinja, svetovalna delavka, vzgojiteljica za izvajanje dodatne strokovne pomoči

Zavedamo se, da ima hrana v predšolskem obdobju pomemben vpliv na zdravje – gre za obdobje, ko se hrana porabi za izgradijo kosti, mišic in organov, vpliva pa tudi na razvoj možganov. Posebno skrb zato namenjamo zdravju in prehrani.