Programi varovanja zdravja

PROGRAMI VAROVANJA ZDRAVJA

ZDRAVSTVENO HIGIENSKI REŽIM IN PREHRANA V VRTCU

Skrb za dobro počutje in zdravje naših otrok uvrščamo med prioritetne naloge našega vrtca. Dejavnosti in aktivnosti v vrtcu načrtujemo v smislu zagotavljanja čustvene varnosti, varnega, zdravega in prijaznega okolja ter zadostnega gibanja in rekreacije.
Predšolsko obdobje je najbolj občutljivo za infekcije. Vzroka ni iskati le v večji občutljivosti te starostne skupine, temveč tudi v njihovem skupnem življenju v kolektivu. Za preprečevanje in širjenje nalezljivih bolezni izvajamo preventivne ukrepe, ki so skupna naloga vrtca, staršev in zdravstvene službe.

Vrtec: V vrtcu redno skrbimo za ustrezne zdravstveno-higienske pogoje. Skrbimo za ustrezno prezračevanje prostorov, osvetljenost, higieno z rednim dnevnim čiščenjem, nadzorom nad epidemiološkim stanjem z občasno dezinfekcijo ob pojavu nalezljivih bolezni, ustrezno pitno vodo in temperaturo v prostorih. Posebno skrb namenjamo ustreznosti otroških igrišč z vzpostavljeno dokumentacijo o igriščih, po kateri se redno nadzira stanje igrišč in odpravlja morebitna neskladja.

Zdravje otrok krepimo z veliko aktivnostmi na prostem ob različnih vremenskih pogojih,

skrbimo za preprečevanje poškodb, zagotavljamo kakovostno prehrano in privzgajamo pravilen odnos do prehranjevanja in do zdravja. Otroke predvsem z lastnim vzorom navajamo na zdrave navade.

O pojavu nalezljivih obolenj obveščamo starše in zdravstvene službe in izvršujemo ukrepe, ki nam jih določi epidemiološka služba ob pojavu obolenj.

Starši: Starši bolnega otroka obdržite doma, v vrtec pa pravočasno sporočijo vzrok odsotnosti otroka. Bolan otrok ne sodi v vrtec, ampak potrebuje bližino staršev, nego in počitek. S počitkom omogočimo otroku hitrejšo ozdravitev in zmanjšamo možnost zapletov bolezni. Otroka po preboleli bolezni lahko pripeljete v vrtec, ko tako presodi zdravnik. Otrok mora biti dovolj zdrav, da je sposoben običajnih obremenitev in ne sme biti več kužen za okolico. Če otroka prezgodaj pripeljete v vrtec, se zaradi šibkosti namreč zelo težko udeležuje aktivnosti v skupini, prav tako pa obstaja verjetnost, da se mnogo prej ponovno okuži.

Starši ste tisti, ki najprej prepoznate bolezen pri otroku: vročina, bruhanje, driska, gnojen izcedek iz noska s kihanjem in kašljanjem, gnojne oči, uši…. Starši imate pravico in dolžnost, da bolnega otroka negujete doma. Vsakdo ima pravico do varstva pred nalezljivimi boleznimi… ter dolžnost varovati svoje zdravje in zdravje drugih pred boleznimi (ZNB)

Starši lahko pomembno prispevate k zmanjšanju tveganja za širjenje okužb s tem, da upoštevate spodnja priporočila za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni.

Zdravstvena služba: Diagnosticira obolenje, izvede epidemiološko poizvedovanje, če gre za epidemijo, daje navodila vrtcu za izvajanje ukrepov ter po potrebi izvaja dezinfekcijo prostorov.

ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO

Program zajema otroke od 4. leta do vstopa v šolo. Izvajajo ga vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic pod nadzorom ZD Grosuplje kot obliko prvih preventivnih zobozdravstvenih pregledov otrok v tej starost ter demonstracije pravilnega čiščenja zob.

PREHRANA OTROKA V VRTCU

Zdrava prehrana v zgodnjem otroštvu ima pomemben vpliv na zdravje, saj vpliva na skladen telesni in duševni razvoj otroka.
Pri načrtovanju jedilnikov upoštevamo Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno- izobraževalnih ustanovah (Ministrstvo za zdravje, 2005), Praktikum jedilnikov zdravega prehranjevanja (Ministrstvo za zdravje, 2008), izkušnje strokovnih delavk in kuharskega osebja ter seveda želje otrok.

 • Jedilniki so usklajeni s priporočenimi energetskimi in hranilnimi vnosi, ki upoštevajo starosti prilagojeno zmerno težko telesno dejavnost;
 • pripravljeni obroki so sestavljeni iz priporočenih kombinacij različnih vrst živil iz vseh skupin živil;
 • kombinacije živil v obrokih dajejo prednost sadju in zelenjavi, kakovostnim ogljikohidratnim živilom (npr. polnovrednim žitom in žitnim izdelkom), kakovostnim beljakovinskim živilom (npr. pustim vrstam mesa ter stročnicam) ter kakovostnim maščobam (npr. olivnemu, repičnemu olju);
 • posebno pazljivost namenimo porabi soli in sladkorja;
 • okus jedi izboljšamo z uporabo zelišč;
 • vključujemo živila iz ekološke pridelave in sheme kakovosti;
 • za dopoldansko malico imajo otroci na razpolago krožnik z mešanim sezonskim sadjem in zelenjavo;
 • pri obrokih, še zlasti pa med obroki, ponudimo otrokom zadostne količine pijač, predvsem nesladkan čaj in zdravstveno ustrezno pitno vodo;
 • otroke spodbujamo, da čim prej začnejo uživati hrano, ki je narezana na koščke, saj jih takšna hrana spodbudi k žvečenju in mehanski obdelavi hrane v ustih;
 • obroki so ponujeni v okolju in na način, ki vzbujajo pozitiven odnos do prehranjevanja;
 • za otroke z različnimi obolenji ali z motnjami v presnovi pripravljamo dietne obroke na podlagi potrdila o medicinsko indicirani dieti;
 • obroki lahko vsebujejo alergene iz Priloge II Uredbe EU 1169/2011, ki so na jedilniku označeni s kraticami;

zaposleni v vrtcu smo vselej odgovorni, da je hrana, ki jo pripravljamo in strežemo otrokom, varna (delamo po Smernicah dobre higienske prakse za kuhinje vrtcev, verzija 2; Skupnost vrtcev Slovenije, 2009).

Delo organizatorice prehrane in zdravstveno higienskega režima opravlja Branka Strah, ki je dosegljiva na telefonski številki 01/786 61 87 vsak delavnik od 6.30 do 14.30 ure, ali po elektronski pošti na naslovu branka.strah@guest.arnes.si