Kontakt – svetovalna in strokovna služba

SVETOVALNA IN STROKOVNA SLUŽBA

LOGOPEDINJA:

mag. Alenka Vidmar, prof. defektologije; surdopedagog, logoped

Telefon: 01/ 786 61 85 

SVETOVALNA DELAVKA:

Petra Prevec, univ. dipl. soc. ped

Telefon: 01/ 786 61 96

VZGOJITELJICA ZA IZVAJANJE DODATNE STROKOVNE POMOČI:

Petra Pavčič mag. prof. spec. in reh. ped.

Telefon: 01/ 786 61 84

VZGOJITELJICA ZA IZVAJANJE DODATNE STROKOVNE POMOČI:

Suzana Bunderšek, univ, dipl. soc. ped.

Telefon: 031 352 077