Kontakt – svetovalna in strokovna služba

SVETOVALNA IN STROKOVNA SLUŽBA

LOGOPEDINJA:

mag. Alenka Vidmar, prof. defektologije; surdopedagog, logoped

Telefon: 01/ 786 61 85 

SVETOVALNA DELAVKA:

Petra Prevec univ. dipl. soc. ped

Telefon: 01/ 786 61 96

VZGOJITELJICA ZA IZVAJANJE DODATNE STROKOVNE POMOČI:

Petra Kuplenk mag. prof. spec. in reh. ped.

Telefon: 01/ 786 61 84

VZGOJITELJICA ZA IZVAJANJE DODATNE STROKOVNE POMOČI:

Eva Trobec, mag. prof. soc. ped.

Telefon: 031 352 077