Dodatne dejavnosti

DODATNE DEJAVNOSTI

Dodatnih dejavnosti ne izvajamo v okviru Kurikula za vrtce, ampak jih glede na želje in prostorske zmožnosti vrtca izvajajo zunanji izvajalci po programskem času vrtca Organiziramo jih kot interesne dejavnosti in krožke, ki omogočajo druženje in sodelovanje otrok, hkrati pa je to priložnost za razvijanje otrokovih močnih področij in specifičnih spoznanj, v katere so vključeni otroci od 3-6 let.

Dodatni programi ne sodijo v izvedbeni kurikulum vrtca. V celoti jih financirajo starši.

SEZNAM DODATNIH DEJAVNOSTI:

V našem vrtcu, se izvajajo naslednje dodatne dejavnosti:

URNIK DODATNIH DEJAVNOSTI:

PLESNO MESTO:

DANURAENOTA
Ponedeljek14.15 – 15.00KEKEC- STAREJŠI
Ponedeljek15.15 – 16.00KEKEC – MLAJŠI
Ponedeljek15.10 – 15.55TINKARA
Ponedeljek14.15 – 15.00PASTIRČEK
Ponedeljek15.10 – 15.55ROŽLE
Sreda15.10 – 15.55PIKA

TEČAJ ANGLEŠKEGA JEZIKA:

DANURAENOTA
Torek15.00- 15.45TINKARA- SKUPINA A
Torek15.50- 16.35TINKARA- SKUPINA B
Torek14.15- 15.00PASTIRČEK
Torek15.15- 16.00KEKEC

MALA ŠOLA UMETNOSTI:

DANURAENOTA
Sreda16.00 – 17.00TINKARA

RITMIČNA GIMNASTIKA:

DANURAENOTA
Torek16.00 – 17.00KEKEC