ENOTE

ENOTE

Vzgojno varstveni zavod Kekec deluje kot javni vzgojno izobraževalni zavod, ki ga je ustanovila občina Grosuplje.

Sestavlja ga devet organizacijskih enot, v katerih se izvaja dnevni program, ki traja 6 do 9 ur.

ORGANIZACIJSKIH ENOT
0
ZADOVOLJNIH OTROK
0

POSLOVNI ČAS ENOT

Glede na potrebe staršev imajo enote različen poslovni čas, medtem ko so uradne ure uprave od ponedeljka do četrtka od 9.00 – 12.00 in od 13.00 – 14.00. Za osebni razgovor se predhodno naročite po telefonu.

ORGANIZACIJA DELA V POLETNIH MESECIH

V skladu z letnim delovnim načrtom in dogovorom z občino ustanoviteljico ter starši vrtec v dnevih med prazniki in poletnimi meseci za določeno obdobje zapre posamezno enoto, če zagotovi vključitev otrok, ki v tem času potrebujejo vrtec, v drugi najbližji enoti.