Znanje o gozdovih – LEAF (enota Trobentica)

Otroci radi raziskujejo naravo, ker se pri tem počutijo svobodne, ob tem pa razvijajo lastno domišljijo, urijo motoriko in se z druženjem s sovrstniki socializirajo. Z gozdnimi kotički, ki so nam dani v naši bližini, razvijamo željo po znanju. Predvsem želimo, da z lastno aktivnostjo pridobivajo in spoznavajo izkušnje v svojem okolju. Velik poudarek dajemo na participacijo otrok pri načrtovanju in izvedbi dejavnosti: »Kako bi uredili gozdne kotičke? Kaj opazimo v gozdu, kaj na travniku?« Ustvarjamo prijazno vzdušje medsebojnega zaupanja, s čimer otroke spodbujamo k odprtosti in želji po izražanju.

V bližini vrtca imamo travnik in gozdno igralnico, ki smo jo načrtovali skupaj z otrok. Dejavnosti so razvrščene po igralnih kotičkih: gugalnica, škripec, vlak, kotiček za ustvarjanje, slikarsko stojalo, plezanje na drevo in vrv, pravljični kotiček, kotiček hiša, kuhinja …

Prioritetna naloga vrtca v letošnjem šolskem letu je Praznovanje 70–letnice vrtca.  Otroci so izrazili željo, da bi rojstni dan vrtca Kekec praznovali v naših gozdnih kotičkih. Naredili smo skupni načrt in zapisali vse ideje praznovanja na plakat.

Predlagali so, da naredimo zapis iz palic, torto, ježke, narisali bi vrtec Kekec … Otrokom smo omogočile, da so samostojno poiskali ves naravni material in ustvarjali po svojih idejah, nato smo skupaj uredili gozdni kotiček za praznovanje. S pesmijo “Vse najboljše vrtec Kekec …” smo zapeli in zaplesali.

Prispevek pripravila: Blanka Trontelj