Sodelovanje v razvojni nalogi ZRSŠ

VVZ Kekec Grosuplje je z letošnjim šolskim letom 2023/2024 vključen v razvojno nalogo Zavoda RS za šolstvo z naslovom »Vključujoči vrtec«. Razvojni tim, v katerega je vključenih 7 članic iz različnih enot, je uspešno opravil vse dejavnosti prvega leta.

V prvem sklopu Vključujoči fizični učni prostor – Pogled v mojo igralnico so vzgojiteljice vprašale otroke, kaj bi želeli spremeniti glede postavitve v igralnici, da bi se počutili bolj varno in ustvarjalno. Upoštevale so podane ideje, ki so jih skupaj preverili in uresničili.

V drugem sklopu Vključujoči socialni učni prostor – Pogled v odnose v svojem oddelku so bili izvedeni pogovori z nekaterimi otroki na temo počutja in vključenosti otrok. Otroci so med drugim pripovedovali, kako se počutijo v vrtcu, kaj najraje počnejo, kaj jim ni všeč, ali se vzgojiteljice igrajo z njimi, ali si lahko izberejo prostor za obroke in počitek, ali lahko prinesejo s seboj igračo v vrtec in kaj bi spremenili, če bi bili sami vzgojitelji.

V tretjem sklopu Formativno spremljanje in glas otroka v vključujočem učnem okolju – Pogled v moje neposredno delo z otroki smo izvedli dve kolegialni hospitaciji, na katerih smo bile strokovne delavke pozorne na vključevanje elementov formativnega spremljanja v delo z otroki, na primer: upoštevanje celostnega razvoja otrok, delovanje v območju bližnjega razvoja, aktivna vključenost otrok v proces učenja, prisotnost kakovostnih interakcij, podajanje ustreznih povratnih informacij, zbiranje dokazov o učenju. Poudarek je bil na vlogi vzgojitelja, ki omogoča varno in spodbudno učno okolje.

V zadnjem, četrtem sklopu Glas otroka in participacija otrok smo članice razvojnega tima na podlagi izbranega gradiva »Državljani prihodnosti« razmišljale o aktivni vključenosti otrok, da otroke ne samo poslušamo, temveč da jih slišimo ter da so vključeni v proces načrtovanja, izvedbe in evalvacije dejavnosti.

V naslednjem šolskem letu razvojni tim čaka naloga, da vse izsledke predstavi vzgojiteljskemu zboru in za sodelovanje navduši čim več strokovnih delavcev.

Koordinatorica Petra Prevec