Skupina za medije

V skupini za medije smo se zbrale strokovne delavke, ki smo bile skupnega mnenja, da je potrebno sistematično organizirati objavljanje vsebin po različnih medijskih kanalih v našem kraju, saj bomo le tako poskrbeli za prepoznavnost vrtca Kekec tudi v širšem okolju.

Naše lokalno glasilo so Grosupeljski odmevi, v katerih v letošnjem vrtčevskem letu mesečno objavljamo različne prispevke, ki jih pripravijo strokovne sodelavke iz vseh enot vrtca.

Naša osrednja naloga je bila tudi prenova spletne strani vrtca, ki je v novi preobleki zaživela decembra 2022 in s svojo podobo in uporabnostjo predstavlja pomemben vir informacij tako staršem, zaposlenim kot drugim internetnim obiskovalcem.

Ker smo v času hitrega porasta in uporabe digitalnih medijev, smo oblikovali tudi Facebook in Instagram profil. Pri tem smo posebno pozornost namenili soglasjem staršev, ki se morajo z vsemi objavami fotografij otroka strinjati. Ne glede na hitrost informiranja prek spleta, je to še vedno zelo občutljivo področje.

Izkoristili smo tudi lokalni radio Zeleni val in se z otroki preizkusili v snemanju. V sodelovanju z radijci so otroci komentirali aktualne dogodke (prihod Miklavža, kakšen je Velikonočni zajček), voščili vrtcu za 70 let in pripravili vabilo na naše prireditve (eko prireditev, prireditev ob 70-letnici vrtca). Če so otroci in starši zamudili objavljene posnetke na radijskih valovih, jih še vedno lahko poslušajo na spletni strani.

Seveda pa smo z uredniškim odborom glasila tudi letos pripravili tokrat prilagojeno jubilejno izdajo glasila Prvi koraki, ki izhaja že 28 let in je pomemben vsakoletni zapis dogajanja našega vrtca.

Piko na i pa bo ob 70-letnici zavoda predstavljal dokumentarni film o 70 letih predšolske vzgoje v občini Grosuplje. Zbrali smo različen zgodovinski material, k sodelovanju povabili vse nekdanje ravnateljice vrtca Kekec, pomembne osebe, ki so nekoč obiskovale naš vrtec in z današnjimi posnetki vse skupaj s pomočjo Jakoba Kastelica združili v celoto. Dokumentarni film bo junija premierno prikazan v Kulturnem domu Grosuplje in s tem zaokrožil celoletno praznovanje 70-letnice vrtca Kekec.

Objavljeno v jubilejnem glasilu Prvi koraki ob 70. letnici VVZ Kekec Grosuplje (maj 2023).

Anja Skubic