Prehod v drugo enoto ali oddelek

Spoštovani starši!

Vrtec ima po 5. členu Pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih staršev in vrtca, pravico ob začetku novega šolskega organizacijsko preoblikovati sestavo oddelkov, kar lahko pomeni tudi prehod v drugo enoto ali oddelek, vendar mora o spremembah obvestiti starše do konca meseca junija (Zakon o vrtcih).

V mesecu maju bomo oblikovali oddelke za novo šolsko leto.

Starši lahko izrazite željo po premestitvi vašega otroka s pisno vlogo (ki jo dobite na spletni strani vrtca oziroma v oddelku vašega otroka).

7. člen Pravilnika o sprejemu otrok v VVZ Kekec Grosuplje navaja: »Otroci, ki so že sprejeti v vrtec in katerih starši oddajo pisno vlogo za premestitev otroka v drugo enoto vrtca, otrok pa ima ustrezno starost za strukturo oddelka, imajo prednost pred še ne sprejetimi otroci.

Pisna vloga mora biti vložena do konca februarja tekočega leta.«

Pisno vlogo oddajte tudi za otroka letnik 2017, ki ga s 1.9.2023 še ne želite vključiti v osnovno šolo.

Vlogo za premestitev otroka lahko oddate po e-pošti, osebno vzgojiteljici v oddelku ali na upravo vrtca.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje in sodelovanje ter vas prijazno pozdravljamo!

                                                                                       Ravnateljica:

Darja Zorec