Praksa študentov logopedije

V času od 17. do 19. aprila so bili v različnih enotah vrtca na praksi študenti 2. letnika logopedije s Pedagoške fakultete v Ljubljani. Spoznali so delo logopeda v vrtcu, logopedsko učno pot, logopedski kotiček in pisarno.

Logopedinja Alenka Vidmar je predstavila vaje za ustnice, jezik in mehko nebo, ki se jih lahko izvaja z ročnimi ogledali z otroki v jutranjem krogu. Svoje izkušnje so nato nabirali v oddelkih 1. in 2 starostne skupine pod vodstvom vzgojiteljic. Zavedamo se, da je mentorstvo in predaja strokovnega znanja ter izkušenj mlajšim generacijam zelo pomembna.