MEDNARODNI NATEČAJ GAIA

mednarodni natečaj gaia - kampanja za zaščito globalne biotske pestrosti

V PROJEKTU JE SODELOVALA SKUPINA  OTROK STAROSTI 2-3 LETA, POD MENTORSTVOM VZGOJITELJICE KLAVDIJE ZAJEC BOBNAR.

 • TEMA:

  GOZD IN SLEDI ŽIVALI V GOZDU

 • PREDSTAVITEV:

  Otrokom želimo približati gozd in sledi gozdnih živali oz. živali v njem. Pri tem nam bodo v pomoč: naše izkušnje hoje po snegu ter opazovanje naših sledi, didaktični filmi s prikazom sledi stopinj gozdnih živali v snegu, izdelani plakati s slikovnimi ponazoritvami sledi živali v gozdu, odlitki medvedjih šap, obrisovanje stopal in dlani otroka ter odraslega, narejene štampiljke stopal živali v gozdu ter primerjava raznolikosti stopal pri teh živalih.

 • DEJAVNOSTI: so se izvajale štiri dni, razdeljene so bile po kotičkih. Izvedemo jih lahko v različnih letnih časih: v zimskem času opazujemo sledi živali v snegu, sicer pa v zemlji/blatu/pesku. Pomembno je, da je gozd temu primerno predstavljen (s snegom/zeleno podrastjo, golimi/zelenimi/cvetočimi drevesi).
 1. DAN (uvodni del):

  Otroke povabimo k slikanju snega (če imamo srečo, je zunaj sneg oziroma otroke usmerimo na sliko zime, jih spomnimo na (skupno) izkušnjo bivanja na snegu) in jim ponudimo potrebne pripomočke, nekaj jih poiščejo sami v likovnem kotičku.

  V manjših skupinah si skupaj z otroki ogledamo slikanico o gozdnih živalih in živali poiščemo na fotografijah izdelanih plakatov na vidnem mestu v igralnici, kjer so prikazane tudi njihove sledi.

  Z otroki si ogledamo gozd na sliki in/ali v naravi (če imamo pogled na drevesa) ter otroke povabimo k ustvarjanju gozda, dreves. Na ustvarjeno belo podlago snega otroci lepijo izrezane oblike drevesnih debel in krošenj. Mimogrede otroke seznanimo z barvami oziroma jih povprašamo o njej- trikotnik za smreko, pravokotnik za deblo, bel sneg, zelena krošnja smreke, rjavo deblo.

 2. DAN (razvijanje učne teme – glavni del):

  Vzgojitelj povabi otroke k ogledu krajšega didaktičnega filma Sledi Živali v snegu. Pri tem gre za aktiven ogled, kjer imajo otroci možnost vprašanj in komentarjev. Prav tako spodbujamo otroke z vprašanji o poznavanju živali, velikosti živali,… Povprašamo jih tudi o njihovih obiskih gozda ter njihovih sledeh v gozdu (na snegu, v blatu,..).  Povabimo jih k ustvarjanju obrisov stopal in dlani, pri čemer imajo otroci že izkušnje s tiskanjem in obrisovanjem svojih dlani.

  V nadaljevanju se aktivnost odvija tako, da z otroki obrišemo dlan in stopalo odraslega ter njihovo dlan in stopalo; če imamo na voljo, obrišemo tudi odlitke medvedjih šap. Vse obrise zaradi plastičnosti in boljše predstavljivosti otrok, nalepimo na večji list/izdelamo plakat. 

  Pri plakatu sledi gozdnih živalih ter pri plakatu z obrisi dlani in nog odraslega in otroka ter medveda se pogovarjamo o relacijah največje-večje-manjše-najmanjše. Pri tem tudi poimenujemo dele dlani in stopal ter šape (prsti, nohti, peta, nart, kremplji, blazinice). Lastno telo služi otroku za referenco, prav tako primerjava velikosti dlani in stopal drugih otrok.

 3. DAN (zaključek):

  Z otroki si ogledamo izdelano sliko gozda. Vzgojitelj otrokom predstavi štampiljke/žige različnih živali v gozdu. Manjšo skupino otrok povabimo, da na ustvarjen zimski gozd odtisnejo še sledi živali v gozdu. Pri tem sami pobarvajo in odtisnejo, pripravljena barva naj bo gosta, da bodo odtisi krepki.

  Nato vsakemu otroku (postopoma v skladu s prostorom in časom) omogočimo tiskanje sledi živali. Ker ima vsak otrok čopič, bo poleg odtiskovanja štampiljk živali lahko narisal še drevesa…

  Dva otroka povabimo k hoji v kartonastih (medvedjih) čevljih in rokavicah, ki jih privežemo in porišemo, da so avtentičnega izgleda. Ostalim otrokom ponudimo različno velike otroške čevlje iz kotička dom za spodbujanje samostojnosti. Spodbujamo jih k medsebojni primerjavi čevljev in copat: manjši-večji oziroma velik-majhen.

  Skupina otrok ima na voljo senzorični material kinetično mivko in sol, kjer lahko samostojno ustvarjajo odtise s prsti, gumbi, rišejo s prsti, vejicami,…

  Dva otroka povabimo h kosu odžaganega drevesnega debla, kjer se pogovorimo o hoji in plezanju medveda na drevo.  Pri tem na višini stran od otrok prilepimo medvedje šape na deblo. Otroka pobarvata šape. Tako smo ozavestili, da medved pleza na drevo in pusti sledi na deblu.

 4. DAN:

  Ogled didaktičnega filma Deček in gozd ter pogovor ob njem o odnosu do gozda: kaj lahko počnemo v gozdu in česa ne. Kaj je nevarno za živali? Kdaj je junak ne/prijazen do živali in jim škoduje/pomaga? Zaključimo z mislimi o našem domu, naši hiši. Kje pa imajo gozdne živali dom?

  Nadaljevanje in zamenjava dejavnosti slikanja odtisov živalskih stopal, hoje v medvedovih čevljih in rokavicah, ustvarjanja odtisov in sledi v mivki, samostojno obrisovanje dlani in stopal- sebi ali drugemu. Ob tem nadaljujemo pogovor o relacijah velikosti, o izkušnjah otrok z živalmi.

 • NADALJNJE DEJAVNOSTI:

  Za nadaljnjo motivacijo nam lahko služita knjiga in predstava o Zlatolaski in 3 medvedih: videoposnetek in/ali lutkovna predstava vzgojiteljic. Rekviziti za igrano predstavo: lego hiša s kuhinjo in stoli ter posteljo, figure deklice in živali, drevesa. Otrokom omogočimo, da podoživljajo zgodbo ob slikah na vidnem mestu, prav tako jim priskrbimo pripomočke, da bodo podoživljali zgodbo v simbolni igri.

  Otroke lahko usmerimo tudi na velikosti čevljev odraslih, oblačil, drugih predmetov. S tem jim približamo razlike in podobnosti v velikosti, hkrati pa jih spodbujamo k samostojnem obuvanju in oblačenju.

  Nadaljujemo lahko z spoznavanjem gozdnih živali, ki otroka najbolj pritegnejo (npr. medved, zajec).  

  Uvedemo didaktično igro spomina, kjer prirejajo pare istih živali z drobnimi raznolikimi detajli ali pa prirejajo pare različnih živali. S tem otroke navajamo na opazovanje podobnosti in razlik.

  Nadaljujemo z spoznavanjem lesenih izdelkov, tipanjem lesa (ob obisku gozda ali pa les prinesemo v igralnico- kosi izbranega lesa v igralnici), otrokom omogočimo rokovanje s preprostim orodjem za obdelavo lesa-manjša kladiva, mehek les, vijaki namesto žebljev-nimajo ostre konice).

  Od lesa lahko preidemo še na spoznavanje drugih materialov in obdelamo še ločevanje odpadkov (vsaj tistih, ki jih proizvedemo v igralnici).

  Pogovorimo se tudi o varčevanju in ponovni uporabi embalaž (npr. iz kartonastih tulcev izdelajmo živali, drevesa),…V našem oddelku smo tako izdelali zimsko dekoracijo. S t varujemo drevesa.

  V času zime izdelajmo ptičje hišice oziroma v skrb za že obstoječe hišice vključimo otroke. Otroci lahko prinašajo hrano za ptice. Iz nabranih borovih storžev ter lepila iz moke in vode, pripravimo preprosto krmilnico  za ptice. Otroci semena posujejo po storžu z naravnim lepilom iz moke. Naši otroci iz oddelka so del tako pripravljenih storžev odnesli domov, nekaj pa smo jih skupaj obesili na drevesa.     

  Vsekakor navajajmo otroke na raznolikost dreves v gozdu glede na čas in prostor. Pripravimo jim knjigo drevesnih listov, omogočimo jim tiskanje in tipanje listov. Opazujmo drevesa v različnih letnih časih.

Prispevek pripravila: Klavdija Zajec Bobnar