EKO PAKET

V PROJEKTU EKO PAKET SODELUJEMO ŽE VRSTO LET. 

LETOS JE V PROJEKTU SODELOVALA SKUPINA PIKAPOLONICE, OTROCI STAROSTI 1-2 LET, POD MENTORSTVOM VZGOJITELJIC KLAVDIJE ZAJEC BOBNAR TER BERNARDKE BRZIN.

NAGRADNI NATEČAJ 2022-2023: kreativno ustvarjanje iz kartonske embalaže za mleko in sokove (KEMS)

Otroci so v procesu spoznavanja ločevanja odpadne embalaže in drugih odpadkov ter postopnega navajanja odlaganja v primerne označene koše, ki jih imajo v igralnici in kopalnici.

Vzgojiteljice so iz odpadne KEMS embalaže ustvarjale didaktične materiale, otroci pa so raznovrstno embalažo najprej spoznavali in uporabljali pri igri: glasbenih dejavnostih, igralnem kuhanju.

Prvi izdelki so bili namenjeni tematiki povezani s Tradicionalnim slovenskim zajtrkom in kmetijo: čebelnjak ter krava, saj so intenzivno spoznavali živali na kmetiji. Otroci so bili še v začetni fazi verbalizacije in artikulacije, zato so v prvi  polovici leta dali velik poudarek posnemanju oglašanja živali.

Kasneje, v januarju, sta vzgojiteljici s pomočjo naravnega in odpadnega materiala, ki so ga prinašale družine vključenih otrok, izdelali še kuliso gozda za dramatizacijo po slikanici Medved in mali, saj so otroci pokazali veliko zanimanje za zgodbe. Zgodbo sta izbrali, ker se dogaja v gozdu ter zato, ker imajo dogovor z LGL, da si gredo po istoimenski slikanici Medved in mali ogledat lutkovno predstavo. Izdelek gozdne kulise vsebuje elemente dreves, gozdne poti, hiške. Dramatizacijo zgodbe v vrtcu s pomočjo kulise bosta vzgojiteljici v začetku marca  predstavili vsem otrokom iz enote Mojca. Otroci iz skupine Pikapolonice pa že imajo možnost igre s kuliso in pripadajočimi ročnimi lutkami, ki jih sami izbirajo ter ustvarjalno uporabljajo.

Zgodbo sta vzgojiteljici  obogatili tudi s svojo priredbo (primerno za 1.starostno obdobje) in postavitvijo kamišibaj gledališča, s katerim se bodo predstavili v začetku marca na internem praznovanju 70-letnice vrtca VVZ Kekec Grosuplje ter po dogovoru na naslednjem Festivalu kamišibaja.

Prispevek pripravila: Klavdija Zajec Bobnar