ZNANJE O GOZDOVIH – LEAF

ZNANJE O GOZDOVIH - LEAF

ZAKAJ JE POMEMBEN GOZD?  KAJ NAM DAJE? KOLIKO GOZDOV POSEKAJO VSAKO LETO? KAKO LAHKO PRIPOMOREMO K OHRANJANJU GOZDOV?

LIKOVNO LITERARNI NATEČAJ:

TEME:

  • GOZD IN VODA
  • GOZD IN ODPADKI
  • GOZD IN PODNEBNE SPREMEMBE

Rok za oddajo izdelkov (fotografij): 15. december 2023, na naslov: info@ekosola.si

ZAKLJUČNO POROČILO:

Rok za oddajo zaključnega poročila (opis aktivnosti s fotografijami) je 28.6. 2024. Poročilo pošljite na naslov: biotskaraznovrstnost@gmail.com

V vseh oddelkih bomo spoznavali gozdne materiale, po svojih močeh odhajali v gozd, park ali na gozdni rob. Tematiko bomo povezali z odpadki oziroma čistim okoljem, z spoznavanjem življenjske pestrosti- živali in rastline, z lesom in lesenimi izdelki in proizvodi okoli nas, pravljicami ter igrami na temo gozda in gozdnih prebivalcev. 

Seznaniti otroke, starše z varovanjem okolja s poudarkom na gozdu. Spodbuditi družine z svojim zgledom za obisk in varovanje gozda, za sprostitev v gozdu.