ZAKONI IN PRAVILNIKI

ZAKONI IN PRAVILNIKI

ZAKON O ZAŠČITI PRIJAVITELJEV (ZZPri)

ZAKON O ZAŠČITI PRIJAVITELJEV (ZZPri)

NOTRANJI AKT ZA VZPOSTAVITEV NOTRANJE POTI ZA PRIJAVO

PRIJAVNI OBRAZEC

PRAVILNIK O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV