Z IGRO DO PRVIH TURISTIČNIH KORAKOV

Z IGRO DO PRVIH TURISTIČNIH KORAKOV

Koordinatorica projekta je Jasmina Zemljak.

Letošnja rdeča nit projekta je

OKUSNI ZAKLADI: Lokalni kulinarični spominki s trajnostnim pridihom!

Ker postaja kulinarični turizem čedalje pomembnejši segment turističnega sektorja tudi v Sloveniji, smo se odločili, da bo naslov letošnje teme Ustvarite okusne zaklade: Lokalni kulinarični spominki s trajnostnim pridihom!, s čimer želimo udeležence spodbuditi, da z oblikovanjem slastnega spominka pripomorejo k večji prepoznavnosti določene destinacije. Naš cilj je, da ustvarite kulinarični spominek, ki bi ga lahko lokalna turistična društva in TIC-i vključili v del svoje ponudbe, zato mora odražati bistvo kraja in njegove kulinarične tradicije.

Z izdelavo lokalnega kulinaričnega spominka boste pripomogli k večji prepoznavnosti določene destinacije, obiskovalcem pa omogočili, da domov odnesejo okus določenega kraja ali regije. Hkrati boste podprli trajnostne prakse, ki revolucionarno spreminjajo naše razmišljanje o pridelavi in uživanju hrane.

Pri ustvarjanju lokalnega kulinaričnega spominka uporabite lokalno pridelane sestavine ter tradicionalne kulinarične prakse in recepte. S tem želimo podpreti kmete in proizvajalce, ki so zavezani trajnostnim praksam.

Za tradicionalne postopke in recepte smo zainteresirani tudi kot podpisniki zaveze o zmanjševanju količine odpadne hrane. Včasih so namreč kuhali tako, da ni šlo nič v smeti. Še več, porabili so čisto vse, kar so pridelali, tudi prezrelo sadje.

Ustvarite trajni in trajnostni kulinarični spominek (hrana in pijača), s katerim boste proslavili raznolikost slovenske kulinarične tradicije. Izpostavite bogate in živahne okuse, ki jih najdete tik pred svojim pragom!

NAVODILA:

Projekt je namenjen otrokom, ki so stari tri leta in več. Sodelujejo lahko posamezni oddelki, enote ali celi vrtci, glede na vaše in zanimanje krajevnega okolja ter letni delovni načrt. Sodelovanje v projektu vam lahko koristi pri promociji vašega vrtca, turizma in kraja, v katerem živite. Sodelujočim vrtcem bomo ob zaključku podelili priznanja.

Bistveno je, da pri projektu otroci dejavno sodelujejo in raziskujejo. Vodilo naj vam bo vprašanje: »Kaj bo otrok ob tem novega doživel, spoznal, naredil, pridobil?«

Edini pogoj sodelujočih je, da svoje delo oziroma projekt ali projekte primerno predstavijo širši javnosti (prireditev v kraju, predstavitev v turističnem podjetju ali društvu, razstava za krajane, brošure, lokalne TV oddaje, spletne strani …) ali drugemu vrtcu v Sloveniji. Predstavitev pa je treba dokumentirati v obliki fotokronike in poročila.

Mentor (vzgojiteljica, pomočnica vzgojiteljice) naj bi načrtoval, vodil skupino otrok pri izvedbi, pripravil zaključek projekta ter sodeloval pri zapisu poročila. Za to delo izdamo mentorjem potrdilo za izvedbo projekta. Izdali ga bomo na podlagi poimenskega seznama mentorjev, ki ga napiše in potrdi ravnateljica vrtca in je sestavni del poročila.

Rok za oddajo prijavo za sodelovanje v projektu je 11. oktober 2023. Priloženo prijavnico pošljite na e-naslov info@turisticna-zveza.si ali na naslov Turistična zveza Slovenije, Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana.

Poročilo s seznamom mentorjev pošljite do 14. junija 2024 na naslov: Turistična zveza Slovenije, Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana.

V VVZ Kekec Grosuplje smo v projekt vključeni štirinajst let let. Projekt je namenjen otrokom od 3 leta dalje. V projekt bodo vključeni: oddelki enote Kekec SH in enota Pika.