VPIS V VRTEC
za šolsko leto 2023/24

VPIS OTROK V VVZ KEKEC GROSUPLJE ZA ŠOLSKO LETO 2024/25

Spoštovani starši,

vabimo vas, da izkoristite priložnost in svojega otroka vpišete v naš vrtec. Vloge za vpis sprejemamo do 28. 2. 2024, pri čemer bo otrok začel obiskovati vrtec s 1. 9. 2024.

Otroka lahko vpišete v vrtec kadarkoli med letom, če je dopolnil starost 11 mesecev, in če ne uveljavljate več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.

Poudarjamo, da je cepljenje otroka pogoj za vpis v vrtec, kot določa 51.a člen Zakona o nalezljivih boleznih. Potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka naj vsebuje informacije o cepljenju.

V primeru, da bo prijavljenih več otrok, kot je prostih mest, bo o sprejemu odločala komisija. Ta komisija, ki deluje v skladu s kriteriji iz Pravilnika o sprejemu otrok v VVZ Kekec Grosuplje (Ur. l. RS, št. 10/2011), bo sestavila seznam sprejetih otrok.

V 8 dneh po zaključku dela komisije bo vrtec objavil seznam sprejetih otrok in čakalni seznam na spletni strani vrtca ter na oglasnih deskah enot. Podatki o otrocih bodo objavljeni pod šifro. Obvestilo o odločitvi komisije bodo starši prejeli tudi po navadni pošti.

Vlogo za vpis otroka v VVZ Kekec Grosuplje lahko najdete na spletni strani vrtca: http://www.vrtec-kekec.si, v rubriki Za starše / Vpis in izpis iz vrtca / Obrazci.

Prav tako lahko obrazec dobite v tajništvu vrtca Kekec na naslovu Trubarjeva cesta 15, Grosuplje, v času uradnih ur.