VARNO S SONCEM

VARNO S SONCEM

Zaščita pred škodljivimi posledicami sončnih žarkov – ozaveščanje predšolske populacije je projekt NIJZ. V projekt so vključene enote Pika, Pastirček in Kekec ZH in Kekec SH.

Koordinatorica je Simona Matjažič.

Ciljna skupina: predšolski otroci, v prvi vrsti starostna skupina 4 – 6 let in njihovi starši ter strokovni delavci vrtcev, ki so hkrati tudi izvajalci programa.

Namen programa: otroke in njihove starše opozoriti na pomen pravilne zaščite pred škodljivim delovanjem UV sevanja in vzgojiti otroke k pravilnemu samozaščitnemu ravnanju. S tem želimo dolgoročno prispevati k znižanju pojavljanja kožnega raka v Sloveniji.