PREHOD IZ VRTCA V ŠOLO

Mehek prehod iz vrtca v šolo je izrednega pomena za otroka. Prav zato ekipe strokovnih delavcev VVZ Kekec Grosuplje ter osnovnih šol sodelujemo med seboj ter vrtčevskim otrokom omogočimo, da se še pred vstopom v šolo spoznajo s šolskim okoljem, osebjem ter začutijo šolski utrip. Naš vrtec je vključen v projekt InTrans v sodelovanju s Pedagoškim Institutom, kjer je “glavni cilj projekta izboljšati prakse mehkega prehoda z namenom izboljšanja počutja in učnih priložnosti za otroke in njihove družine, še posebej tiste, ki prihajajo iz ogroženih okolij.”

V ta namen smo trije oddelki 5-6 let starih otrok iz enote Kekec Spodnji hodnik v četrtek, 26.1.2023 obiskali 1.razrede OŠ Louisa Adamiča Grosuplje, kjer smo spoznali učilnice, učiteljice in se igrali s prvošolci. In ker smo obiskali šolo, so nam seveda pripravili pravo učno uro iz posameznega področja učenja, kjer so otroci preizkušali svoje znanje in spretnosti preko različnih in zanimivih dejavnosti.

Strokovne delavke bi se rade zahvalile kolektivu prvih razredov OŠ Louisa Adamiča za njihovo sodelovanje in pripravljenost, da omogočijo vrtčevskim otrokom, da pridobijo pozitivne izkušnje s šolo še pred 1. septembrom.

Prispevek pripravila: Ana Gregorič