POZORNOST PREDŠOLSKEGA OTROKA

POZORNOST PREDŠOLSKEGA OTROKA

Pozornost je osredotočenost na nek določen dražljaj (npr. igro, nalogo). V zgodnjih letih otrokovega razvoja je pozornost šibka, vendar z leti narašča. Dobra pozornost je pomembna, če želimo biti v šoli in tudi na sploh v življenju uspešni.

Pri osredotočanju pozornosti, se lahko pojavi več vplivov, ki odvrnejo našo pozornost. Po navadi so to različni zunanji dejavniki (šum v okolici, pogovor ostalih, ipd.), obseg trajanja pozornosti pa je odvisen tudi od notranjih dejavnikov (posameznikov interes in motivacija za delo). Najpogosteje se težave pojavljajo v zgodnjem otroštvu, vendar se z leti in vajo težave lahko izboljšajo. Pri izvajanju dejavnosti za urjenje pozornosti je pomembno, da starši vaje izvajate dosledno, v kolikor je mogoče vsakodnevno, vsaj 10 minut. Lahko pričnete s krajšimi nalogami, nato pa podaljšujte čas. Z nekaj vajami na dan boste lahko izboljšali otrokovo koncentracijo. Vse dejavnosti naj vedno potekajo preko igre. Ves čas izhajajte iz otrokovih interesov in močnih področij, počnite to, kar je njemu všeč (npr. če ima otrok rad kocke, sestavite stolp po narisanem vzorcu, razvrščajte po barvi, preštevajte kocke določene barve, ipd.).

DEJAVNOSTI S KATERIMI LAHKO URIMO OTROKOVO POZORNOST DOMA:

 • Igra z balonom

Otrok odbija balon z rokami, nogami, itd. čim večkrat predno pade na tla.;

 • gibanje po navodilu

Otrok sledi navodilu in se giba, kot je bilo naše navodilo; npr. »Odnesi žogo na omaro.«; »Z roko se dotakni kolena.«;

 • zrcalna slika

Otrok stoji nasproti nas in nas opazuje. Zrcalno posnema gibe za nami;

 • ristanc

S kredo narišemo igralno polje na tla. Otrok v ustreznem zaporedju števil vrže manjši kamen na ustrezno polje in skače po ristancu gor in dol;

 • ponavljanje ritma

Otrok posnema naš ritem s ploskanjem, topotanjem, udarjanjem ob kolena, ipd;

 • oglašanje inštrumentov, različnih zvokov

Otrok zapre oči. S pomočjo inštrumentov ali posnetih zvokov (npr. oglašanje živali, prevoznih sredstev) predvajamo oz. zaigramo določen zvok. Otrok mora ugotoviti za kater predmet gre;

 • ponavljanje serije besed, števil

Otrok za odraslim ponovi niz besed ali števil. Začnemo z dvema besedama, zahtevnost postopoma večamo. Otroku lahko ponudimo sličice, on pa jih uredi v ustrezno zaporedje, glede na slišane besede;

 • risanje po navodilu

Otrok nariše motive, glede na naše navodilo, npr. »Nariši fanta. Fant je oblečen v zelene hlače in modro majico. Stoji pod drevesom. Na drevesu je pet jabolk.«;

 • oblikovanje nove zgodbe

Otrok ob izžrebanih sličicah/ figurah tvori novo zgodbo. S tem širi besedni zaklad in domišljijo;

 • branje knjig

Otroku preberemo zgodbo. Ob zgodbi obnavljamo, preverjamo ali je otrok razumel prebrano, zgodbo obnovi. Beremo lahko slikopise ali pa med branjem logičen del povedi spustimo, otrok pa dopolni manjkajočo besedo v povedi; npr. »Jaka je zjutraj odšel v …« . – »Vrtec.«;

 • igra s kockami

Otrok sestavi zgradbo po modelu; lahko je fotografija ali pa že obstoječ model zgradbe;

 • opazovanje predmetov

Otrok opazuje predmete na mizi, zapre oči, mi pa dodamo ali ostranimo predmet, otrok ugotavlja kaj je dodano/ odvzeto;

 • vstavljanje žebljičkov po predlogi;
 • iskanje manjkajočih elementov v sliki;
 • iskanje večje slike v manjši;
 • reševanje labirintov;
 • iskanje razlik med dvema slikama;
 • prirejanje ustrezne sence motivu;
 • nizanje kroglic na vrvico, slamic na vezalko, ipd.;
 • izdelovanje motivov iz plastelina, slanega testa, ipd.;
 • taktilne vreče ali baloni 

Otrok s tipom ugotovi s čim je napolnjen balon ali vrčka, v pomoč mu je lahko slikovno gradivo; koruza, riž, ipd.;

 • socialne igre 

Dan/ noč – Glasno govorimo besedi dan in noč. Ko izgovorimo besedo dan otrok vstane, ko sliši besedo noč počepne.

Vroče/ mrzlo – V prostor skrijemo nek predmet, npr. žogo. Otrok z našim usmerjanjem išče ta predmet. Če rečemo vroče je blizu predmeta, če rečemo mrzlo je od njega bolj oddaljen.

Kaj imam drugače? – Otrok zamiži, mi pa v prostoru ali pa na sebi odstranimo določen predmet. Otrok opazuje, kaj je drugače., ipd.;

 • didaktične revije (Cicido, Ciciban, Zmajček, Duhec, Piki, ipd.);
 • družabne igre (Spomin, Človek ne jezi se, Domino, Črni Peter, Sestavljanke, Vstavljanke, ipd.).

Pripravila: Petra Kuplenk, mag. prof. spec. in reh. ped.

Objavila: Darja Kušar