Obisk študentov surdo logo

V petek, 12. januarja 2024, so vrtec obiskali študenti 5. letnika logopedije in surdopedagogike s Pedagoške fakultete v Ljubljani. Namen strokovnega sodelovanja je bil spoznati vlogo logopeda v vrtcu in sodelovanje s svetovalno službo za optimalen razvoj otroka. Dobili so tudi vpogled v izvajanje dejavnosti na govorno-jezikovnem področju s strani vzgojiteljic.