OBISK ŠTUDENTOV LOGOPEDIJE IN SURDOPEDAGOGIKE

V četrtek, 20.4. in v petek, 21.4. so v vrtec v okviru svojega študija na Pedagoški fakulteti v Ljubljani prišli študenti 2. letnika logopedije in surdopedagogike.

Po uvodnem sprejemu je sledila predstavitev vrtca s strani gospe ravnateljice, predstavitev dela svetovalne službe in izvajanja logopedske in specialno-pedagoške pomoči v vrtcu.

Študenti so bili seznanjeni tudi z inovacijskim projektom, v katerem so sodelovali vzgojiteljice, otroci in starši ter logopedinja vrtca.

V petek so potekale hospitacije študentov v oddelkih ter predstavitve didaktičnih iger za spodbujanje razvoja jezikovne zmožnosti otrok.

Obisk se je zaključil z evalvacijo, s katero se je potrdilo uspešno sodelovanje Pedagoške fakultete in vrtca.

Prispevek pripravila: Petra Prevec