Obisk gasilcev v enoti Mojca

V sredo, 14. 6. 2023 ob 9.00 uri smo v enoti Mojca izvedli vajo evakuacije pred samovžigom baterije v prenosnem računalniku v pedagoški sobi.

Cilj evakuacije je bil varno evakuirati vse otroke in odrasle iz zgradbe ter mirno izvesti umik, brez nepotrebnega vznemirjanja.

Že nekaj dni pred samo vajo smo imeli sestanek zaposlenih v enoti na katerem smo skupaj izdelali načrt vaje evakuacije in si razdelili posamezne naloge. Določili in pregledali smo varne poti za umik iz zgradbe in zbirno mesto. Sledil je pregled tehničnih in drugih morebitnih ovir. K sodelovanju smo povabili tudi gasilce PGD Grosuplje, ki so se našemu vabilu prijazno odzvali. Na vajo smo se dobro pripravili in jo skupaj tudi uspešno izpeljali. Za otroke je bilo srečanje z gasilci posebno doživetje, saj so si lahko ogledali veliko gasilsko vozilo, gasilsko opremo, obleko, čelado in obutev gasilcev, posebno pozornost pa je vzbudila gasilska sirena. S pomočjo gasilcev so otroci na dvorišču pred vrtcem izvedli tudi ročno gašenje, kar jim je bilo tudi zelo všeč.

Ob zaključku srečanja smo se gasilcem še prijazno zahvalili za uspešno dolgoletno sodelovanje z enoto Mojca.

Zapisala vzgojiteljica Vida Kastelic