Nadstandardne dejavnosti

NADSTANDARDNE DEJAVNOSTI

Izvajajo se v sklopu dnevnega programa. Cena dejavnosti ni zajeta v ekonomsko ceno vrtca. Te dejavnosti starši dodatno financirajo za del, ki ne sodi v izvedbeni kurikulum.

V spomladanskem času bomo organizirali 3-dnevni pomladni vrtec v naravi (mladinsko klimatsko zdravilišče RAKITNA) in je namenjen vsem otrokom rojenim leta 2016 in 2017. Otroci bodo spoznavali okolje, naravne lepote, razvijali socialne veščine, navezovali nova prijateljstva, razvijali samostojnost in skrb zase