Kekčev zamaškonjam – Kekec

»MAMI, OČI, LAHKO ODTRGAM ZAMAŠEK IN GA NESEM V VRTEC?«

Kako resno so se otroci skupaj s starši odzvali na našo akcijo zbiranja plastičnih zamaškov, lahko pokažemo s količino zbranih zamaškov. V enoti Kekec Spodnji hodnik smo za Društvo za pomoč osebam z motnjami v razvoju Vesele nogice zbrali 51 kg zamaškov. Bravo!

Objavljen razpis Zamaškonjama nas je spodbudil, da smo izdelali svoj zamaškonjam, in sicer kar Kekca s široko odprtimi usti, v katera smo zbirali očiščene zamaške. Otroci so sodelovali pri ideji, pri barvanju, rezanju in lepljenju Kekca. Zanimiv je bil tudi prenos Kekca na svoje mesto pri vhodu vrtca, še bolj motivirani pa so bili za prinašanje zamaškov.

Kakšen dan je naš Kekec dobil kar polno vrečo zamaškov, ki so počakali kar pred njim, saj je imel že čisto poln želodec. Ob koncu akcije je vse zbrane zamaške hišnik prijazno odpeljal na Dinos, kjer so zamaške stehtali. Dobrodelno društvo Vesele nogice bo zbrana sredstva namenil svojim članom, osebam z motnjami v razvoju, za nakup prepotrebnih pripomočkov in terapij, ki jih družine teh oseb potrebujejo, a hkrati močno finančno bremenijo.

Blagovna znamka Jolly je bila sponzor 2. trajnostnega-ustvarjalnega natečaja, ki je zmagovalce natečaja nagradila z likovnimi potrebščinami. Čeprav nismo bili med njimi, smo ponosni na svojega Kekca in nase, saj smo z dobrodelno akcijo pomagali tistim, ki pomoč tudi resnično potrebujejo.

Hvala za vsak prinesen zamašek!

strokovne delavke enote