EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE

EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE

NAVODILA:

  • Vzgojiteljice glede na starost otrok v skupini same presodite, na kakšne načine so se otroci zmožni seznaniti s skrbjo za naravo. Dovolj je, če skupaj v skupini preberete 2 izmed knjig, ki so na seznamu za vrtce (ali tudi še za 1. triado) – lahko tudi kakšno drugo knjigo, ki je primerna za starost otrok in vam je dosegljiva. Po pogovoru o tematiki, na katero se navezuje knjiga, lahko otroci kaj poustvarjajo – morda iz odpadnih materialov (plastenke, škatle, reklamni papir …) in naredijo kaj uporabnega.
  • Predlagamo, da vzgojiteljice otrokom predstavite en članek, ki izpostavlja ekološko tematiko vašega kraja in si greste morda to na sprehodu tudi ogledat. Sprehod lahko izkoristite tudi za obravnavno drugih področij (biotska raznovrstnost, podnebne spremembe, trajnostna mobilnost …).

NAGRADNI LIKOVNI NATEČAJ:

TEMA:

OHRANJANJE BIOTSKE PESTROSTI IN VODA (skrb za živali in rastline, spoznavanje živalskih in rastlinskih vrst, živali in rastline skozi letne čase, pomen vode …)

KAJ:

Pri ustvarjanju imate proste roke in lahko uporabite svojo kreativnost in domišljijo. S pomočjo vodenih barvic, voščenk, tuša, naravnih lepil in materialov ustvarjajte risbe, praskanke, mozaike, 3D izdelke, stripe …

ODBOBJE:

september 2023 – junij 2024

NEKAJ DODATNIH IDEJ ZA IZVAJANJE PROJEKTA:

  • Ekonahrbtnik – izberite vsaj 3 knjige z ekološko vsebine in dodajte prazne zvezek/dnevnik, v katerega bodo starši/otroci pisali odzive/misli..dodajte kakšne izzive za poustvarjanje. Nahrbtnik naj potuje od družine do družine.
  • V vrtcu lahko izvedete natečaj za največ prebranih in poročanih knjig.
  • Bralna čajanka – v naprej izberite knjigo, o kateri se boste pogovarjali na čajanki; povabite upokojene vzgojiteljice/učiteljice; dodajte poustvarjanje po knjigi.
  • Razpišite natečaj za Ekobralno maskoto.
  • Vsak mesec lahko izvedete EKO uganko.
  • Pri ustvarjanju lahko obeležite katerega izmed svetovnih eko dni
  •  

Likovna dela bomo zbirali do vključno 3. junija 2024  na naslovinfo@ekosola.si .