Eko dejavnosti ravnanja z odpadno embalažo pri Pikapolonicah, enota Mojca

Otroci iz skupine Pikapolonice (starost 2-3 let), smo pod mentorstvom Klavdije Zajec Bobnar ter Bernardke Brzin, sodelovali na nagradnem natečaju:

  • “USTVARJAMO IN PREDSTAVLJAMO KEMS” ter
  • “KROŽNOST KEMS”

V oddelku 2-3-letnih otrok smo imeli predvsem osnovne dejavnosti pravilnega ravnanja z odpadno embalažo (prikaz in samostojne dejavnosti). V kreativne namene smo embalažo uporabljali za igralne namene v kotičkih kuhinja- simbolno kuhanje, kocka- konstruiranja, naravoslovnem kotičku- sajenje božičnega žita, kotičku sestavljanka- didaktični material, v glasbenem- preprosta glasbila, likovnem kotičku- snežaki in drevesa, ki smo jih ustvarjali po gibanju na snegu in zimskih zgodbah ter pesmih. Starši so vseskozi spremljali naše aktivnosti ter sodelovali s prinašanjem čiste odpadne embalaže.

V sklopu dneva odprtih vrat pa smo z družinami cele enote na zimskih prazničnih delavnicah ustvarjali smrečice iz odpadne embalaže ter tekstila.

Klavdija Zajec Bobnar, enota Mojca