Znanje o gozdovih – LEAF (enota Pika)

JESENSKA MATEMATIKA V GOZDU

Vrtec VVZ Kekec – enota Pika, oddelek Kobilice (5–6 let) se nahaja ob robu Grosuplja, v naselju Šmarje – Sap. Okolica v katerem se nahaja enota Pika, nam omogoča, da lahko skozi celo leto, raziskujemo in opazujemo naravo, kako se spreminja skozi vse letne čase. Z otroki večkrat zahajamo tudi v območje bajerja Zacurek in studenca Medvedov izvir.

V mesecu oktobru smo z otroki redno obiskovali gozd, kjer smo nabirali jesensko listje, spoznavali različne vrste dreves gradili različne kotičke iz vej, ter se prosto gibali v gozdu. Z otroki smo si tudi ustvarili gozdno pisarno, v kateri smo raziskovali jesenske liste in njihove značilnosti, preko igrice Jaz sem list…

IGRICA: Jaz sem list (Sara Omahen)

Otroci stojijo v krogu. Vsak otrok v roki drži en list. Vzgojitelj določi otroka, ki bo začel z igro. Otrok opiše list po eni izmed lastnosti lista (npr. po obliki roba…) – “Jaz sem list, ki ima raven rob, enako kot ti…” In se postavita skupaj na eno stran kroga. Igra traja toliko časa, dokler niso otroci z listi razvrščeni v skupine, ki so jih oblikovali po eni skupni lastnosti listov.

 

Po končani igri vzgojitelj zastavi vprašanja: 

  • Po kateri skupni lastnosti ste razvrščali liste v skupine?
  • Ali jih lahko še po kateri drugi lastnosti? Če ja, po kateri?

IGRO lahko še NADGRADIMO:

Otroci se postavijo nazaj v krog s svojim listom.

Vzgojitelj poda navodila: “K meni pridejo listi, ki imajo vijugast rob lista in na sebi vidijo malo ali pa veliko rumene barve.”

Vzgojitelj si sproti izmišljuje po katerih dveh lastnostih se bodo otroci razvrščali v skupine.

Z otroki smo odšli tudi v knjižnico, kjer smo si sposodili knjige na temo dreves. Te so nam pomagale, da smo lahko spoznavali različne vrste dreves in njihove liste, plodove…

TABELA

Naše raziskovanje gozda pa smo povezali še s področjem – matematika, ki smo jo poimenovali kar jesenka matematika. Otroci so razvrščali različne oblike listov v tabelo, kjer so bile sence listov nalepljene v stolpcih. Njihova naloga je bila, da so razvrstili liste v pravi stolpec. Na koncu so otroci tudi poimenovali liste in v stolpce nalepili fotografijo drevesa, kateremu pripada list.

VENNOV DIAGRAM

Otroci so liste urejali s pomočjo Vennovega diagrama. Razvrščali so jih po dveh značilnostih, in sicer: po rjavi barvi lista in po obliki roba lista (nazobčan rob). Vsak otrok je razvrstil svoj list v pravilen krog, ali na sredino, kjer se kroga deloma prekrivata (skupne značilnosti). Pri tej dejavnosti je zelo pomembno, da sta vzgojiteljici vsakemu otroku dopustili dovolj časa, da je razporedil svoj list na pravo mesto, hkrati pa sta mu zastavljali tudi vprašanja, ki so spodbujala njegovo razmišljanje in utemeljevanje za njegovo odločitev.

Vzgojiteljica otrokom zastavi vprašanja:

  • Koliko listov/fotografij ste položili v krog, ki je bil označenz listom in koliko v krog, ki je bil označen z rjavo barvo?
  • Koliko listov/forografij ste položili na sredino, kjer se kroga deloma prekrivata?
  • Kako si vedel, kam boš položil svoj list ali fotografijo?

Zapisala: Sara Omahen