Enomesečna praksa študentk iz Nemčije v vrtcu Kekec

V našem vrtcu sta v obdobju od 26. februarja do 23. marca 2024 opravljali enomesečno prakso preko projekta Erasmus študentki iz Fachakademie fϋr Sozialpedagogik Evelin Zelic in Defne Kener iz mesta Kempten v Nemčiji. V tem času sta dobili veliko dragocenih novih izkušenj in povratnih informacij o strokovnem pristopu pod vodstvom mentoric.

Prvih 14 dni sta bili vključeni v delo v skupinah Mucki in Žirafe v enoti Kekec,

drugih 14 dni pa v skupinah Mucki in Dinozavri v enoti Pastirček.

Vsak dan med 9. in 15. uro sta bili vključeni v dogajanje v oddelkih, prisotni sta bili na timskemu sestanku vzgojiteljic pri načrtovanju dela, na pogovornih uricah s starši, dobili sta vpogled v izvedbo delavnic NEON in s psičko Nyx. Z otroki iz skupine sta obiskali Knjižnico Grosuplje, kmetijo, Mini city in druge enote vrtca. Srečali sta se s konceptom gozdne pedagogike in promocije zdravja na delovnem mestu.

Omogočili smo jima tudi vpogled v strokovno delo logopedinje, vzgojiteljice za zgodnjo obravnavo in spremljevalke otrok s posebnimi potrebami. V popoldanskem času sta bili v Knjižnici igrač in spremljali igro otrok s starši ter izposojo kakovostnih didaktičnih igrač.

Odgovorno sta izpolnjevali zastavljene pedagoške cilje s fakultete, spremljali izvedbo kurikuluma in primerjali strokovno delo v vrtcu v Nemčiji in pri nas. Svoje vidike sta sproti strokovno predebatirali z mentoricami in drug drugemu odpirali nove poglede na stroko. Navdušeni sta bili nad pestrimi dejavnostmi, katerih del sta bili v posameznem oddelku, in ustvarjalnim, individualiziranim pristopom v našem vrtcu. Hitro sta vzpostavili stik in komunikacijo z otroki, ne glede na različen jezik, za njih sta pripravili predstavitev svojega kraja ob čudoviti slikanici, naučili otroke otroško nemško rajalno pesem in druge zanimive aktivnosti. Jezik ni predstavljal nobene ovire tudi v povezovanju z mentoricami, ki so obnovile znanje hrvaščine in angleščine. Erasmus študentki pa sta se  naučili tudi nekaj slovenskih besed.

V oddelke sta s svojim odgovornim, aktivnim in skrbnim pristopom k izvajanju prakse prinesli svežino, otroci so se hitro navezali na njiju in z njima radi vzpostavljali odnose.

Vsekakor je prva dobra izkušnja z Erasmus študentkami v vrtcu Kekec Grosuplje pustila odprta vrata tudi ostalim študentom iz tujine.

Koordinatorica Erasmus izmenjave: Petra Prevec