Tinkarine izmišljarije

V letošnjem šolskem letu smo vsi oddelki vrtca Tinkara posebno pozornost namenili branju otrokom. Brali smo pravljice, zgodbe, uganke, pesniške zbirke. V povezavi z branjem smo spodbujali besedno ustvarjalnost.

METULJI

Izmišljanje zgodbe na podlagi slik glavnih junakov iz knjige »Stop Annemie  Vandaele.

Glede na temo smo izbrali besedi, iskali rime in oblikovali stavek v rimah.

O izbranih predmetih iz igralnice smo sestavili uganke.

Izmišljarije Metulji

PIKA - POKE

Izmišljarije smo ustvarjali v jutranjem krogu, ki je vsakodnevna rutina skupine (različne jezikovne dnevne naloge).

Nastajale so tudi glede na temo in dejavnosti v skupini.

Izmišljarije Pike Poke

RAČKE

Pri ustvarjalnem izmišljanju vsebin smo začeli najprej z ugankami (kako povedati bistvo živali, predmetu).

Nadaljevali s petjem izmišljarij in kasneje govorjenje izmišljene pesmice.

Spoznavali in iskali,  igrali smo tudi rime.

Pravljice so si izmišljali ob pomoči izrezanih sličic. Skupaj smo iskali tudi naslove za pesmice in pravljice.

Izmišljarije Račke

SONČKI

Pri ustvarjalnem izmišljanju vsebin smo začeli najprej z ugankami (kako povedati bistvo živali, predmetu).

Nadaljevali s petjem izmišljarij in kasneje govorjenje izmišljene pesmice.

Spoznavali in iskali,  igrali smo tudi rime.

Pravljice so si izmišljali ob pomoči izrezanih sličic. Skupaj smo iskali tudi naslove za pesmice in pravljice.

Izmišljarije Sončki

ZVEZDICE

V tem šolskem letu sva vzgojiteljici iz skupine ZVEZDIC otrokom namenili posebno pozornost z branjem različnih zvrsti knjig, od ugank, pesmi, pravljic, zgodb.

Poleg tega otroci razlikujejo med pesnikom, pisateljem in ilustratorjem. Izmislili smo si tri zgodbe.Le- te so  tudi ilustrirali. Bili so ilustratorji.

Na svoja ustvarjanja smo zelo ponosni.

Izmišljarije Zvezdice

Tako je nastala Tinkarina knjiga izmišljarij.

Tinkarine izmišljarije