SPODBUJANJE PRIJAZNOSTI

SPODBUJANJE PRIJAZNOSTI

Kidness curriculum – program za krepitev moči in prijaznosti je projekt, ki ga izvajamo v sodelovanju z ISA institutom. Program dela temelji na spodbujanju prijaznih medsebojnih odnosov, otroci so preko različnih strategij spodbujeni k razvijanju različnih socialnih kompetenc, čustvenemu opolnomočenju, samoregulaciji in socialni vključenosti s poudarkom na čuječnosti.

Projekt bodo izvajale: Nuša Erjavec, Petra Bor, Martina Kocman in  Urška Skobe.