Otvoritev talnih iger- enota Kekec, zgornji hodnik

V enoti Kekec zgornji hodnik smo praznovali 71. rojstni dan vrtca. Praznovanje smo začeli s petjem Kekčeve pesmi in na koncu zavriskali.

Sledila je slavnostna otvoritev talnih iger.

Preizkusili smo različne gibalne spretnosti.

Praznovanje smo nadaljevali na igrišču vrtca, kjer smo plesali ob glasbi in se igrali z otroki vseh skupini enote Kekec.