EKO RAZSTAVA

KULTURNA PRIREDITEV IN OTVORITEV TRADICIONALNE EKO RAZSTAVE VVZ KEKEC GROSUPLJE

Tudi letos smo uspešno postavili eko razstavo. Sodelovale smo vse strokovne delavke, otroci in njihove družine ter številni partnerji.

Razstava je nekaj posebnega, saj nosi pečat praznovanja naše obletnice vrtca. Otroci so prispevali številne misli, pesmi, risbe in druge izdelke, želje vrtcu pa so prispevali tudi ostali. Praznovanje nam je v vseh enotah predstavljalo spodbudo za krepitev medsebojnih odnosov, kar izdelki nedvomno odražajo. 

Hkrati so predstavljeni izdelki, nastali ob izvajanju že utečenih eko projektov povezanih z vodo, zemljo, hrano, gozdom, gibanjem, odpadki, živalmi, rastlinami ter ekološko literaturo. Te projekte v glavnini izvajamo pod mentorstvom Ekošole, ki je krovna organizacija ekovrtcev in ekošol, sicer pa navezujemo stike z lokalnimi društvi in zavodi.

Otroci so projektne izdelke ustvarjali iz naravnih in odpadnih materialov. Predvsem skupine drugega starostnega obdobja so redno obiskovale gozd in travnik, imele delavnice na temo vode in odpadkov na lokalni čistilni napravi, gojijo vodne in kopenske živali ter rastline, obiskali so Žabjo hišo, izvajali so preproste naravoslovne poskuse, se lotili zapisa in dramatizacije eko vsebin,  imeli pa smo tudi skupne eko čistilne akcije. Seveda smo tudi pri mlajših skupinah uspešno privzgajali ekološko zavest, predvsem z zgledom in izdelanimi ter prinešenimi didaktičnimi pripomočki. 

Kot dodano vrednost za obiskovalce smo tudi tokrat pripravili interaktivni kotiček, kjer se najmlajši obiskovalci lahko poigrajo z eko igrami.

Za bogat doprinos h krepitvi medsebojnih odnosov se ožja eko ekipa koordinatoric z Vido Kastelic, Tajo Ožbolt Ilaš in Ano Gregorič  zahvaljujemo vsem sodelavkam, ki so spletle niti do družin in širšega okolja, saj so vključeni otroci ob tem pridobivali izkušnje medsebojnega sodelovanja ter spoštovanje do sebe in okolja.

Kamenček v mozaiku celostne praznične podobe so med drugim prispevali tudi: Občina Grosuplje, JKPG, Zavod za turizem Grosuplje, Krajinski park Radensko polje, TD Šmarje-Sap, Mestna knjižnica Grosuplje, ZKD Grosuplje ter predstavnica Ekošole.

Na lep sončen dan, 4.5.2023, smo se v velikem številu zbrali v Kulturnem domu na prireditvi ob otvoritvi omenjene razstave. Veseli smo, da so nas s svojo prisotnostjo podprli: podžupan Janez Pintar, direktorica Mestne knjižnice Urška Emeršič, predsednik TD Šmarje-Sap Jože Grozde, predstavnica Zavoda za turizem Grosuplje in Krajinskega parka Radensko polje Lučka Jere, predstavnica JKPG Tjaša Šilc ter seveda naša ravnateljica Darja Zorec in pomočnica ravnateljice Breda Zupančič. Odlično jo je povezovala Tanja Zavašnik, za dovršeno tehnično podporo je poskrbel Luka Puš, za nepozaben otroški program prireditve pa so poskrbele: mentorica otroškega pevskega zbora Pevčki Anja Skubic, kitaristka Ema Furlan ter mentorici otroških deklamacij Petra Potokar in Ana Gregorič s sodelavkami. Drobna eko darilca- eko rožice, je povabljenim gostom podelila vzgojiteljica Vida Kastelic, sicer pa sta rožice skrbno izdelali v oddelku s Saro Majetič in otroki. Ravnateljica Darja Zorec je prireditev zaokrožila z nepozabnim cvetom in dobro voljo ter izrečeno zahvalo strokovnim delavkam.

Po prireditvi smo si  v Mestni  knjižnici ogledali bogato postavljeno razstavo, ki je žela pohvale zaposlenih in drugih obiskovalcev.

V imenu eko ekipe: Klavdija Zajec Bobnar