BRALNA ZNAČKA

BRALNA ZNAČKA

Bralna značka je vseslovensko gibanje za promocijo branja. Mlade spodbuja k branju. Na predšolski stopnji spodbuja interes za branje ter razvija različne pred-bralne izkušnje. Vsebine: Bralni nahrbtnik, Bralni palček, Bralni kovček, Bralni škratek, Eko branje za eko življenje idr. V projekt so vključeni predvsem otroci od 3. do 6. leta starosti v vseh enotah.

https://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene-knjige-2/priporocene-knjige-po-ciljnih-skupinah/

Priporočene knjige po ciljnih skupinah (PDF)