ZAPISNIKI VZGOJITELJSKI ZBOR

ZAPISNIKI VZGOJITELJSKEGA ZBORA 2023/24

1. VZGOJITELJSKI ZBOR (vzgojiteljice) 29. 8. 2023

1. VZGOJITELJSKI ZBOR (pomočniki vzgojiteljic) 30. 8. 2023

2. VZGOJITELJSKI ZBOR

(5. 10. 2023)

ZAPISNIKI VZGOJITELJSKEGA ZBORA 2022/23