Domov

ODŠTEVAMO DO

70 letnice vrtca

00 00 00 00

VPIS V VRTEC za šolsko leto 2023/24

Spoštovani starši, vabimo vas da otroka vpišete v naš vrtec. Vloge za vpis v vrtec sprejemamo do 31. 3. 2023, otrok pa bo v vrtec vstopil s 1. 9. 2023.

V vrtec lahko kadarkoli med letom vpišete otroka, ki je dopolnil starost 11 mesecev, če ne uveljavljate več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.

V skladu z 51.a členom Zakona o nalezljivih boleznih je cepljenje otroka pogoj za vpis v vrtec. Podatek o cepljenju otroka je razviden iz potrdila pediatra o zdravstvenem stanju otroka.

Če je v vrtec vpisanih več otrok, kot je prostih mest, o sprejemu odloča komisija. Komisija za sprejem otrok v VVZ Kekec Grosuplje na podlagi kriterijev iz Pravilnika o sprejemu otrok v VVZ Kekec Grosuplje (Ur. l. RS, št. 10/2011) naredi seznam sprejetih otrok.

Vrtec bo v 8 dneh po zaključku dela komisije objavil seznam sprejetih otrok in čakalni seznam, ki bo objavljen na spletnih straneh vrtca in oglasnih deskah enot. Podatki o otrocih bodo objavljeni pod šifro. Istočasno bodo starši, oziroma vlagatelji, z navadno pošto prejeli obvestilo o odločitvi komisije.

Obrazec Vloga za vpis otrok v VVZ Kekec Grosuplje je na voljo na spletni strani vrtca (vloga)

Vlogo lahko dobite tudi v tajništvu vrtca Kekec, Trubarjeva cesta 15, Grosuplje – v času uradnih ur.

Darja Zorec

           ravnateljica

KOTIČEK ZA OTROKE

IGRARIJE

DEJAVNOSTI ZA OTROKE

JEZIKARIJE

JEZIKOVNE VAJE ZA OTROKE

NE SPREGLEJTE

AKTUALNE NOVICE

V četrtek, 8. 12. 2022, smo gostili profesorice iz Akademije za socialno pedagogiko Kempten iz Nemčije, ki izobražujejo vzgojitelje predšolskih otrok na univerzitetni ravni. Ob

V enotah KEKEC (spodnji hodnik in zgornji hodnik), ROŽLE, PASTRIRČEK, MOJCA IN ZVONČEK smo se pridružili projektu Božiček za en dan z zbiranjem potrebščin za dopolnjevanje

KAJ BOMO PA DANES JEDLI?

ENOTE: KEKEC, TINKARA, ROŽLE, MOJCA, PASTIRČEK IN PIKA

ENOTE: KOSOBRIN, ZVONČEK IN TROBENTICA