Aktualne novice
Vloge za vpis otrok v vrtec za šolsko leto 2018/19 Natisni

Do 31/3-2018 sprejemamo vloge za vpis otrok v vrtec za šolsko leto 2018/19, zato bomo po potrebi glede na vpis novih otrok, oddelke preoblikovali in premestili otroke.

Vrtec ima po 7. členu Pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih staršev in vrtca pravico ob začetku novega šolskega organizacijsko preoblikovati oz. spremeniti sestavo oddelkov, kar lahko pomeni tudi prehod v drugo enoto, vendar mora o spremembah obvestiti starše do konca meseca junija (Zakon o vrtcih).

Pri tem bomo upoštevali tudi želje in potrebe staršev ter predpisane normative glede na starost in število otrok, vključenih v posamezne starostne oddelke.

Starši lahko izrazite željo po premestitvi vašega otroka s pisno vlogo, kar navaja 7. člen Pravilnika o sprejemu otrok v VVZ Kekec Grosuplje: »Otroci, ki so že sprejeti v vrtec in katerih starši oddajo pisno vlogo za premestitev otroka v drugo enoto vrtca, otrok pa ima ustrezno starost za strukturo oddelka, imajo prednost pred še ne sprejetimi otroci. Pisna vloga mora biti vložena do konca februarja tekočega leta.«V vlogi navedite rojstne podatke otroka, oddelek in enoto, v kateri je otrok vključen sedaj, ter enoto, v katero ga želite premestiti s 1. septembrom 2018. Vlogo za premestitev otroka lahko oddate po e-pošti, osebno vzgojiteljici v oddelku ali na upravo vrtca.

Pisno vlogo oddajte tudi za otroka letnik 2012, ki ga s 1.9.2018 z razlogom ne boste vpisali v osnovno šolo.

O premestitvi vašega otroka vas bomo obvestili pisno preko vzgojiteljice najkasneje do konca junija 2018.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje in sodelovanje.

Ravnateljica:
Majda Fajdiga

 
Obvestilo Natisni
Obveščamo vas, da so se 01. 01. 2018 spremenile cene programov v VVZ Kekec Grosuplje, na podlagi Sklepa, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Grosuplje na 18. redni seji, dne 13. 12. 2017. Nove cene programov znašajo za otroke I. starostnega obdobja 487 EUR, za otroke II. starostnega obdobja pa 380 EUR.

Plačilo staršev se za vsak dan odsotnosti otroka iz vrtca, ki jo starši najavijo do 8. ure zjutraj prvega dne odsotnosti, zniža za stroške prehrane, ki znašajo 2,05 EUR na dan, korigiran z odstotkom, ki ga k ceni programa prispeva posamezen plačnik. Če starši ne javijo otrokove odsotnosti, se zaračuna polni znesek neporabljenih živil, to je 2,05 EUR.

Spremenjena je tudi cena dodatnega varstva izven obratovalnega časa, v 4. členu Sklepa, ki znaša 5,00 EUR za vsako polurno prisotnost otroka po obratovalnem času.

UPRAVA VVZ KEKEC GROSUPLJE


Besedilo Sklepa v pdf obliki.

 
SPOŠTOVANI STARŠI! Natisni

Iz brezskrbnih poletnih dni smo pogumno zakorakali v september – za nas in vas nov začetek vrtčevega leta.
Dobrodošli v našem vrtcu. Veselimo se skupnih doživetij, pri otrocih bomo spodbujali radovednost, ustvarjalnost, učenje v različnih okoljih ter privzgajali pozitivne vrednote.

Strokovne delavke in vsi ostali zaposleni Vam želimo kot partnerji pri vzgoji ponuditi roko in zagotavljati, da bosta teorija in praksa deležni enake pozornosti.

V letošnjem šolskem/vrtčevem letu nas bo vodila prednostna naloga »Ekologija odnosov«, saj so tudi odnosi pomemben del ekologije. Ohranimo vrednote, vzgajajmo močne in srčne otroke. Naloga nas vseh odraslih je, da smo otrokom dober vzgled, ki jim bo poleg lastnih izkušenj dal neprecenljivo znanje za življenje in dvigoval njihovo ekološko zavest. Skozi vsa področja kurikula se bo vsakodnevno prepletalo  tudi gibanje v prostorih vrtca in na zunanjih površinah. 

Naj bodo otroci pripravljeni na svet, ki jih čaka in naj vanj vstopijo pogumno. Pogumno stopajmo v svet tudi mi. Koraki nikoli ne bodo pretežki, če jim bomo sledili s srcem in upanjem na uspeh.

Pri otrocih ni majhnih korakov. Vse, kar storijo in naredijo, so velike stvari. Predvsem srca imajo večja kot mi – odrasli. Vanje spravijo vse, kar vidijo in vse, česar se zavedajo – tudi majhen kamenček, ki so ga opazili na cesti, listek z drevesa, poljubček kar-tako, mravljico ali črička, predvsem pa vse ljudi, ki so okoli njih…« (Pearl S. Buck).


                                                                                 Majda Fajdiga, ravnateljica 
 
Seznam sprejetih otrok in čakalni seznam za šolsko leto 2017/18 Natisni
Seznam sprejetih otrok in čakalni seznam za šolsko leto 2017/18 (klikni - .doc datoteka)