Aktualne novice
Spoštovani starši! Natisni

Do 31/3-2017 sprejemamo vloge za vpis otrok v vrtec za šolsko leto 2017/18, zato bomo po potrebi glede na vpis novih otrok oddelke preoblikovali in premestili otroke, pri tem pa upoštevali tudi želje in potrebe staršev ter predpisane normative glede na starost in število otrok, vključenih v posamezne starostne oddelke. 
Vrtec ima po 7. členu Pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih staršev in vrtca pravico ob začetku novega šolskega organizacijsko preoblikovati oz. spremeniti sestavo oddelkov, kar lahko pomeni tudi prehod v drugo enoto, vendar mora o spremembah obvestiti starše do konca meseca junija (Zakon o vrtcih).

Starši lahko izrazite željo po premestitvi vašega otroka s pisno vlogo, kar navaja 7. člen Pravilnika o sprejemu otrok v VVZ Kekec Grosuplje: »Otroci, ki so že sprejeti v vrtec in katerih starši oddajo pisno vlogo za premestitev otroka v drugo enoto vrtca, otrok pa ima ustrezno starost za strukturo oddelka, imajo prednost pred še ne sprejetimi otroci. Pisna vloga mora biti vložena do konca februarja tekočega leta

Pisno vlogo oddajte tudi za otroka letnik 2011, ki ga s 1.9.2017 še ne želite vključiti v osnovno šolo. 

V vlogi navedite rojstne podatke otroka, oddelek in enoto, v kateri je otrok vključen sedaj, ter enoto, v katero ga želite premestiti s 1. septembrom 2017. Vlogo za premestitev otroka lahko oddate po e-pošti, osebno vzgojiteljici v oddelku ali na upravo vrtca. 

O premestitvi vašega otroka vas bomo obvestili pisno preko vzgojiteljice najkasneje do konca junija 2017. 

Zahvaljujemo se vam za razumevanje in sodelovanje.


 Ravnateljica:                
 Majda Fajdiga               
 
VPIS OTROK V VVZ KEKEC GROSUPLJE ZA ŠOLSKO LETO 2017/18 Natisni

VVZ Kekec Grosuplje sprejema Vloge za vpis otrok v vrtec za šolsko leto 2017/18 do 31/03-2017.  Vstop otrok v vrtec bo s 01/09-2017.

V skladu z Zakonom o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05, 25/08 in 36/10), vrtec lahko sprejme otroka, ko dopolni starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.

Če bo v vrtec vpisanih več otrok, kot je prostih mest, bo o sprejemu odločala Komisija za sprejem otrok v VVZ Kekec Grosuplje na podlagi kriterijev iz Pravilnika o sprejemu otrok v VVZ Kekec Grosuplje (Ur. l. RS, št. 10/2011). 

Vrtec bo v 8 dneh po zaključku dela Komisije za sprejem otrok v VVZ Kekec Grosuplje objavil seznam sprejetih otrok in čakalni seznam, ki bo objavljen na oglasnih deskah enot in spletnih straneh vrtca. Podatki o otrocih bodo objavljeni pod šifro. Istočasno bodo starši oziroma vlagatelji z navadno pošto prejeli obvestilo o odločitvi komisije. 

Obrazec Vloga za vpis otrok v VVZ Kekec Grosuplje je na voljo na spletni strani vrtca:
http://www.vrtec-kekec.si, v rubriki Sodelovanje s starši / Vpis in izpis iz vrtca.

Vlogo lahko dobite tudi v tajništvu vrtca Kekec, Trubarjeva cesta 15 - vsak delovni dan od 6.30 do 14.30 ure. 

Vlogi priložite potrebna potrdila oz. dokazila. 
Majda Fajdiga                      
ravnateljica                         
 
Zbirna položnica Natisni
                                                                                                Grosuplje, 06.12.2016

Spoštovani starši!


Starše, ki imate v vrtcu VVZ Kekec Grosuplje vpisana dva ali več otrok, obveščamo, da v mesecu decembru 2016 uvajamo plačilo oskrbnine z zbirno položnico. Do sedaj ste prejemali položnice ločeno za vsakega otroka posebej, sedaj pa imate možnost, da izberete zbirno položnico, ki omogoča zbiranje vseh položnic na enem mestu in izdajo ene same skupne zbirne položnice v skupnem znesku. 

V primeru, da želite plačevati obveznosti preko zbirne položnice, izpolnite izjavo, objavljeno na spletni strani pod zavihkom Sodelovanje s starši, in jo dostavite v računovodstvo – osebno, po pošti ali na elektronski naslov E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebuješ Javascript


Hvala za sodelovanje in lep pozdrav!                               
 

VVZ KEKEC GROSUPLJE
UPRAVA 
Seznam sprejetih otrok in čakalni seznam za šolsko leto 2016/17 Natisni
Seznam sprejetih otrok in čakalni seznam za šolsko leto 2016/17 (klikni - .doc datoteka)