Aktualne novice
Praznovanje Gregorjevega v vrtcu Rožle Natisni
Ob lepem sončnem popoldnevu smo v vrtcu Rožle že osmo leto zapored, s pesmijo o pomladi in ptičkih, obudili običaj Gregorjevo.
Po ogledu razstavljenih »gregorčkov«, smo se odpravili do Grosupeljščice in jih z navdušenjem spuščali.
Starši, tudi letos se vam zahvaljujemo za izvirne »gregorčke«.

Strokovne delavke vrtca Rožle


 
Priprave na praznovanje Gregorjevega Natisni


 
VEM (ZA)KAJ PIJEM IN JEM Natisni

VVZ Kekec Grosuplje se je, kot že vrsto let, tudi letos predstavil na Celjskem sejmu Altermed. Vzgojiteljice in kuharice smo pripravile stojnico, na kateri smo obiskovalcem sejma predstavile načine uvajanja odgovornega ravnanja s hrano pri najmlajših otrocih. Na stojnici smo mimoidočim ponudile namaza z ajdovo kašo in bučnimi semeni ter z jabolki. Obiskovalci so lahko poskusili vodo z okusom bezga, limone in mete.

Predstavile smo prizadevanja za odgovorno hranjenje v vrtcu, ki vključuje uživanje raznovrstne hrane, primeren vnos tekočine, predvsem vode za hidracijo ter zmanjšanje odpadkov pri obrokih. Gre za predstavitev različnih strategij, ki jih uporabljamo strokovne delavke pri vsakodnevnem vzgojno-izobraževalnem delu, s katerimi motiviramo otroke za zdrav življenjski slog in povečano odgovornost do sebe in okolja.

Katarina Glinšek 
VPIS OTROK V VVZ KEKEC GROSUPLJE ZA ŠOLSKO LETO 2017/18 Natisni

VVZ Kekec Grosuplje sprejema Vloge za vpis otrok v vrtec za šolsko leto 2017/18 do 31/03-2017.  Vstop otrok v vrtec bo s 01/09-2017.

V skladu z Zakonom o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05, 25/08 in 36/10), vrtec lahko sprejme otroka, ko dopolni starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.

Če bo v vrtec vpisanih več otrok, kot je prostih mest, bo o sprejemu odločala Komisija za sprejem otrok v VVZ Kekec Grosuplje na podlagi kriterijev iz Pravilnika o sprejemu otrok v VVZ Kekec Grosuplje (Ur. l. RS, št. 10/2011). 

Vrtec bo v 8 dneh po zaključku dela Komisije za sprejem otrok v VVZ Kekec Grosuplje objavil seznam sprejetih otrok in čakalni seznam, ki bo objavljen na oglasnih deskah enot in spletnih straneh vrtca. Podatki o otrocih bodo objavljeni pod šifro. Istočasno bodo starši oziroma vlagatelji z navadno pošto prejeli obvestilo o odločitvi komisije. 

Obrazec Vloga za vpis otrok v VVZ Kekec Grosuplje je na voljo na spletni strani vrtca:
http://www.vrtec-kekec.si, v rubriki Sodelovanje s starši / Vpis in izpis iz vrtca.

Vlogo lahko dobite tudi v tajništvu vrtca Kekec, Trubarjeva cesta 15 - vsak delovni dan od 6.30 do 14.30 ure. 

Vlogi priložite potrebna potrdila oz. dokazila. 
Majda Fajdiga                      
ravnateljica                         
 
Seznam sprejetih otrok in čakalni seznam za šolsko leto 2016/17 Natisni
Seznam sprejetih otrok in čakalni seznam za šolsko leto 2016/17 (klikni - .doc datoteka)